CGK Noordeloos

Zondag 1 augustus

Ochtend:

Ps.   36: 2
Ps.   97: 1
Ps.   95: 2, 4
Ps. 103: 2
Ps.   31: 15, 17
 
Schriftlezing: Openbaring 3: 14-22 
 
Vragen voor de kinderen:

1) De Heere Jezus biedt ons als de hemelse Koopman mooie dingen aan, zoals de vergeving der zonden.
Waarom hoeven wij daar niet voor te betalen?
2) Als Hij onze ogen opent, wat zien we dan?
3) De gemeente zei: we zijn rijk en de Heere Jezus zei: Jullie zijn arm. Wat is echt rijk en wat is echt arm?
4) De Heere Jezus klopt ook aan de deur van jouw hart. Hoe doet Hij dat eigenlijk en waar doet Hij dat vooral?

   

Avond: 
 

Ps.   84: 5
Ps. 139: 14
Ps.   25: 4, 5
Ps. 118: 10
Ps.   52: 6, 7
 
Schriftlezing: Mattheüs 7: 7-23


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.