CGK Noordeloos

Zondag 10 december 2023

Morgendienst (H. Avondmaal)

Ps. 105:3,5
Ps. 25:5
Gz. 2:3,7 (LvM)
Gz. 3:2 (LvZ)
Ps. 25:7
Ps. 111:2,3,5
Ps. 78:19

Schriftlezing: Luk. 1:67-79
Tekst: vers 72-73

Thema: Zacharias looft de barmhartige Verbondsgod

Vragen (voor de kinderen)
1. Met wat voor soort boek zou je de Bijbel kunnen vergelijken? Wat zijn de sacramenten dan? 
2. Uit welke delen bestaat een verbond? Wat heeft de Heere Jezus hiermee te maken? 
3. Wat betekent 'barmhartig'?
4. Wat hebben Doop en Avondmaal met elkaar te maken? 
5. God wil door Jezus barmhartigheid "bewijzen" aan onze voorvaderen. Die leven toch niet meer? Of toch wel...? 

Avonddienst (H.A. en nabetrachting)

Ps. 5:5,7
Ps. 5:11
Ps. 116:2,3
Ps. 116:5,7,9
Gz. 9:3,5,6 (MZ)
Ps. 97:6
Ps. 52:7 

Schriftlezing: Luk. 1:67-75
Tekst: vers 74-75

Thema: Het doel van Gods verlossing
1. Een leven in vrijheid
2. Een leven in gebondenheid
3. Een leven in dankbaarheid 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2023. All Rights Reserved.