CGK Noordeloos

Zondag 2 oktober

Ochtend
Voorganger: Ds. H.H. Klomp

Ps. 84: 1, 2
Ps. 51: 6
Ps. 102: 9
Ps. 147: 1
Ps. 108: 1, 2

Schriftlezing: Jesaja 49: 14-26
Tekst: Jesaja 49: 16

Vragen voor de kinderen

  1. Hoe laat de profeet aan het volk weten dat God hen níet verlaten heeft?
  2. Wat vond je het mooiste in de preek en waarom?
  3. Als je echt van de Heere houdt, hoe merk je dat dan zelf?
  4. Snap je wat in 1 Petrus 2: 5 bedoeld wordt met mensen als 'levende stenen'? Probeer dit eens uit te leggen.
  5. Wanneer is iemand nu een echt kind van God?

Avond
Voorganger: Ds. H.H. Klomp

Ps. 84: 3, 4
Ps. 33: 11
Ps. 111: 2, 5, 6
Ps. 65: 2
Ps. 19: 6, 7

Schriftlezing: Romeinen 6: 1-14
HC 26Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.