Samen met de brandweer van Molenlanden en een aantal deskundigen uit onze gemeente is er goed nagedacht over wat er gebeuren moet als er tijdens de kerkdienst brand uitbreekt of er iemand onwel wordt.

De acties hiervoor zijn vastgelegd in een ontruimings- en calamiteitenplan. Daarin staan precies de taken omschreven voor de koster, de zestien kerkhulpverleners (KHV-ers) en de vier verpleegkundigen uit onze gemeente. Bij elke kerkdienst zijn naast de koster altijd twee KHV-ers en een verpleegkundige paraat om zo nodig direct actie te ondernemen. Eén keer per jaar wordt er onder leiding van een externe deskundige in de kerk een oefening gehouden waarbij alle hulpverleners aanwezig zijn.

Voor u is het belangrijk om het volgende te weten:

Indien er tijdens de kerkdienst brand uitbreekt:
1 - Meld de brand bij de koster.
2 - De koster beslist samen met de KHV-ers of de kerk ontruimd moet worden.
3 - Luister naar de aanwijzingen van de KHV-ers. (herkenbaar aan de gele hesjes).
4 - Blijf rustig en help zo nodig minder validen om de kerk te verlaten.

Indien er tijdens de kerkdienst iemand onwel wordt:
1 - Blijf rustig en waarschuw de koster.
2 - De koster weet precies welke hulpverleners er op dat moment beschikbaar zijn om hulp te kunnen bieden.
3 - Ga niet lopen en ook niet bellen.
4 - Blijf op uw plaats zitten en luister naar de instructies van de koster en de KHV-ers.