Hoewel de teksten op deze website met de grootste zorg zijn samengesteld, is CGK Noordeloos niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden. CGK Noordeloos stelt het op prijs als onjuistheden worden gemeld aan de websitecommissie.

Aan de inhoud van deze teksten kunnen geen rechten worden ontleend. De teksten mogen - onder bronvermelding - worden gebruikt na toestemming van de websitecommissie.

Voor het gebruik van elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) op de website van CGK  Noordeloos, dient u vooraf toestemming te hebben van de websitecommissie.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van CGK  Noordeloos op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

CGK Noordeloos behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren en te wijzigen.