MV “Zoek je Schepper”


Onze vereniging is een jeugdvereniging voor jongeren van 14 jaar tot ±17 jaar. In het winterseizoen komen we 1 keer per 2 weken op woensdagavond bij elkaar.
De indeling van de avonden is globaal als volgt: Iedere avond bestaat uit een algemeen deel. Dit wordt verzorgd door de leiding en hierin wordt er aan de hand van een Schets van het LCJ een Bijbelgedeelte (onderwerp) behandeld. Dit wordt met elkaar in groepjes verder besproken. Dan volgt een pauze. Na de pauze krijgt een aantal leden de leiding om met elkaar een gezellig spel te doen.
Daarnaast hebben we nog ontspanningsavonden: een filmavond, ouderbezoeken etc. Al met al een mooi programma waarbij we met elkaar een stuk onderwijs uit Het Woord mogen ontvangen en waarbij tegelijkertijd ruimte is voor gezelligheid en het opbouwen van onderlinge contacten.

Leiding:

Ernst van Grol          06 55 37 73 66
Timon Pellikaan        
Caren Visser             06 20 03 52 92