Komt u, kom jij ook naar de Bijbelkring?

Graag willen we je uitnodigen om samen met ons de Bijbel te openen en samen te zoeken naar wat God ons door Zijn Woord te zeggen heeft. Als Bijbelkring komen wij 1x per 3 weken op donderdagavond bij elkaar om samen een gedeelte van de Bijbel te onderzoeken.
We beginnen 's avonds om 19.45u met koffie en thee en sluiten de avond af om 22.00u. De avonden worden gehouden in de grote zaal van het verenigingsgebouw.

Dit seizoen gaan we het Bijbelboek Fillipenzen bespreken. We doet dit aan de hand van het boekje 'Luisteroefeningen: Fillipenzen, brief aan hemelburgers'. Dit boekje is geschreven door ds. H. Russcher.

Het beloven weer mooie en leerzame avonden te worden. We willen daarom iedereen van harte uitnodigen om de Bijbelstudieavonden bij te wonen.

Dit seizoen (2023-2024) komen we de volgende avonden bij elkaar:

2023: 21 sept, 12 okt, 9 nov, 7 dec

2024: 11 jan, 1 feb, 29 feb, 21 mrt, 11 apr en 25 april (afsluitingsavond)

Van harte welkom op de Bijbelkring!

De stuurgroep, 

Gerda, Gert-Jan en Jan