Het kinder- en tienerkoor Rejoice start in april 2019 en repeteert onder leiding van dirigent Reinier Korver op woensdagmiddag om de 2 weken van 16:15 tot 17:00 uur. Alle kinderen en tieners van 6-15 jaar zijn van harte welkom om mee te zingen!

De doelstelling van het koor is in de eerste plaats om te zingen tot Gods eer en om daarin vreugde te vinden. Daar verwijst de naam van het kinderkoor ook naar: ‘Rejoice’ betekent: ‘met vreugde’. Daarnaast willen we met het koor de zangtalenten van kinderen en tieners in onze gemeente en daarbuiten bevorderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Ruth Vink 06 15 47 83 79
Jolien Kooijman 06 11 47 74 78
Lydia van Dijk 0183 58 88 87

De kosten van het koor worden gedekt door contributie van de koorleden en sponsoring door particulieren en/of bedrijven. Wilt u dit initiatief steunen, dan is uw gift/sponsoring van harte welkom op: NL04 RABO 0321 7336 57 t.n.v. CGK Noordeloos o.v.v. gift kinderkoor.