CGK Noordeloos

Vier keer per jaar vieren we in de gemeente het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden die  belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en die niet onder kerkelijke tucht staan, zijn gerechtigd om hieraan deel te nemen.
Belijdende leden, die geen lid zijn van onze gemeente, kunnen alleen tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten als dat in hun eigen gemeente niet mogelijk is. Dergelijke verzoeken zullen per geval beoordeeld worden.

Voor de leden die weleens op zondag moeten werken, worden de betreffende data vroegtijdig vastgesteld.

In 2019 hopen we het H. Avondmaal te vieren op DV 8 dec. 

Voor 2020 zijn de data voorlopig vastgesteld op DV: 8 maart, 21 juni, 27 sept. en 13 dec.

Voor al uw persoonlijke vragen over de viering van het H. Avondmaal kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.