CGK Noordeloos

Vier keer per jaar vieren we in de gemeente het Heilig Avondmaal. Gemeenteleden die  belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en die niet onder kerkelijke tucht staan, zijn gerechtigd om hieraan deel te nemen.
Belijdende leden, die geen lid zijn van onze gemeente, kunnen alleen tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten als dat in hun eigen gemeente niet mogelijk is. Dergelijke verzoeken zullen per geval beoordeeld worden.

Voor de leden die weleens op zondag moeten werken, worden de betreffende data vroegtijdig vastgesteld.

Dit jaar hopen we het Avondmaal te vieren op 5 december.
Voor 2022 zijn de data vastgesteld op 20 maart, 26 juni, 18 september en 11 december. Uiteraard geldt ook hierbij: Deo Volente: "Zo de Heere wil en wij leven".

Voor al uw persoonlijke vragen over de viering van het H. Avondmaal kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.