Zendingscommissie

De zendingscommissie draagt zorg voor de jaarlijkse financiële afdracht van onze gemeente aan de zending. Dit gebeurt door o.a. maandelijks met het zendingsbusje bij de gemeenteleden langs te gaan. Dit doen diverse kinderen uit onze gemeente. Ieder lid van de gemeente krijgt een aantal keer per jaar het zendingsblad 'Doorgeven'. Hierin staat het zendingsnieuws uit onze zendingsgebieden.

De commissie heeft daarnaast de taak om het werk van de zending onder de aandacht te brengen en te houden van de gemeenteleden. Jaarlijks komt er een spreker. We proberen hier vaak een zendeling voor te vragen, die met verlof is in Nederland. Hij of zij vertelt over het werk dat gedaan wordt en de noodzaak van het brengen van het evangelie, zodat Gods Koninkrijk mag uitbreiden over de hele wereld.


De zendingscommissie bestaat uit:
Wim van der Ham, voorzitter           06 24 39 09 38
Meta Boogert, secretaresse             0183 58 27 04
Cobi den Hartog, penningmeester    0183 58 25 34
Tineke Kool                                   0345 59 96 08
Kees Hooikaas                               0184 64 14 06