foto 1

Foto 1 – Gemaakt rond 1890. Dit is de oudste foto die in ons bezit is.
Oude pastorie, onverharde wegen, een hondenkar en op de achtergrond de kosterswoning met een houten voorgevel.

 

foto 2

Foto 2 – Gemaakt omstreeks 1900, op het kruispunt van de Noordzijde met de Nieuwendijk en het Laantje 
Was dat misschien ds. Jonkman die in deze Tilbury zit, of reed een predikant toen alleen maar in een koets?

 

foto 3

Foto 3 – Gemaakt omstreeks 1910. De mensen in de pastorietuin zijn waarschijnlijk ds. en mevr. P. de Groot.
Aan drie kenmerken is te zien dat deze foto in de zomer gemaakt is: het echtpaar de Groot zit in de tuin, de bomen zitten volop in het blad en ... de straatlantaarn is van de lantaarnpaal verwijderd.

 

foto 4

Foto 4 – Gemaakt omstreeks 1920. De nieuwe pastorie is gebouwd in 1912, daarachter ziet u nog een klein stukje de oude kerk.
Jammer dat er van de oude kerk geen foto’s meer zijn. In het archief lazen we: “Een sober rechhoekig kerkje zonder toren, maar wel met een nette pastorij”.

 

  foto 5

Foto 5 - Gemaakt omstreeks 1930. Het interieur van de oude kerk, gebouwd in 1924.
Let op de smalle gangpaden en de beperkte ruimte voorin de kerk.

foto 6

Foto 6 – Gemaakt omstreeks 1940. De wegen in Noordeloos zijn dan nog niet verhard.
In de pastorietuin staat een houten prieeltje. Het kwam in die tijd vaak voor dat mensen die tuberculose hadden ’s nachts in zo’n prieeltje sliepen. De frisse lucht was gezond voor de patiënt.

 

foto 7

Foto 7 – Gemaakt omstreeks 1950.
Let op het kleine verenigingsgebouw naast de kerk. Slechts één zaaltje die om beurten gebruikt werd voor de catechisaties, verenigingen en de kerkenraad.

 

foto 8

Foto 8 – Gemaakt omstreeks 1980.
In 1963 is de kerk gerenoveerd, het nieuwe orgel dateert van 1979. Let op het grote verschil met het interieur van foto 5. Nadat achter het verenigingsgebouw in 2005 een nieuwe kerkzaal is gebouwd, is deze kerk in 2006 gesloopt.

 

foto 9

Foto 9 – Gemaakt in 2010.
Een vertrouwd plaatje gemaakt vanaf de overzijde van de Giessen.