CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

 

Bericht van de kerkenraad 02 juli 2020

Broeders en zusters/ jongens en meisjes
We zijn dankbaar u te kunnen melden dat we per 1 juli meer dan 100 gemeenteleden in de kerk mogen verwelkomen. Hierbij moeten we ons echter wel aan een aantal regels houden. Om alles ordelijk te laten verlopen heeft het coronateam de volgende regels opgesteld:

 • De gemeente wordt opgedeeld in drie groepen te weten:
  Groep 1:  leden waarvan de achternaam begint met een A t/m G + W
  Groep 2:  leden waarvan de achternaam begint met een H t/m M
  Groep 3:  leden waarvan de achternaam begint met een O t/m V
 • A.s. zondagmorgen is er een doopdienst. Daarvoor zijn een aantal familieleden van de doopouders uitgenodigd en verder nog een aantal gemeenteleden die in juni nog niet naar de kerk konden.
 • A.s. zondagavond 5 juli DV worden de gemeenteleden uit groep 1 verwacht.
 • U wordt voortaan niet meer persoonlijk uitgenodigd. Elke week kunt u op deze homepage lezen wanneer uw groep in de kerk verwacht wordt. Ook bij de mededelingen op zondag hoort u wie er in de volgende dienst verwacht worden. Als u niet over een computer beschikt, wordt u door uw wijkouderling geïnformeerd.
 • Let goed op voor welke dienst u wordt uitgenodigd, want daarop worden vooraf de zitplaatsen ingedeeld en de presentielijsten gereed gemaakt.
 • Onderling ruilen met gezinnen van dezelfde grootte is toegestaan, maar doet u dat alleen als het echt niet anders kan. Als u toch ruilt hoeft u dat niet vooraf te melden.
 • De leeftijdsgrens van 70 jaar is losgelaten. Iedereen die gezond is, is hartelijk welkom!
 • Door de gemeente op deze manier in te delen hopen we dat alle gemeenteleden in ieder geval één keer in de twee weken naar de kerk kunnen komen.

Voor wat betreft uw gezondheid wijzen we u op het volgende:

 • Heeft u klachten van hoesten, koorts, verkoudheid, benauwdheid of verlies van reuk of smaak?
 • Heeft u huisgenoten  die één van deze klachten heeft?
 • Bent u in de afgelopen weken positief getest op het coronavirus?
 • Heeft u de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand waarbij corona is vastgesteld?
 • Heeft u het advies gekregen om in quarantaine te gaan ?
 • Indien één van deze vragen met een ja beantwoord moet worden, dan willen we u beleefd vragen om (met het hele gezin) thuis te blijven.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of zijn gezondheid het toelaat om naar de kerk te gaan. We zijn echter wel verplicht om vóórdat u de kerk binnen gaat persoonlijk aan u te vragen of u gezond bent.

Voor de kerkdienst geldt:

 • Het is belangrijk dat u op tijd naar de kerk komt!
 • De kerk is vanaf 9.00 en 18.00 uur open. Het is fijn als de dienst ook echt op tijd kan beginnen.
 • Alle gemeenteleden gaan door dezelfde hoofdingang naar binnen. We houden allemaal de nodige 1,5 m. afstand, en als het in de hal opstopt, dan wachten we even buiten. De garderobe wordt niet gebruikt
 • Bij binnenkomst in de hal wordt u gevraagd om zich eerst te registreren. U wordt daarbij geholpen. Indien u met meerderen uit één huishouden komt, dan graag allemaal tegelijk naar binnen gaan. U hoeft dan alleen maar aan te geven met hoeveel personen u aanwezig bent.
 • Verderop in de hal wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren, de eerste keer voelt dat misschien een beetje onwennig, maar als kerk zijn wij ook aan de regels gebonden. Vervolgens kunt u doorlopen en wijst de koster u een plaats.
 • Er is tijdens de kerkdiensten geen kinderoppas en er wordt nog niet gecollecteerd.
 • Zondag zal er nog gezongen worden door slechts een klein groepje van de aanwezigen. Of het op de daaropvolgende zondagen toegestaan is om met meerderen te zingen is op dit moment nog niet bekend, maar wees ervan overtuigd dat dit onderwerp alle aandacht heeft van het coronateam en de kerkenraad.
 • Bij het verlaten van de kerkzaal geeft de koster aanwijzingen, zodat iedereen met inachtneming van de 1,5 m. regel rustig de kerk kan verlaten.

Bovengenoemde regels zijn een samenvatting uit het gebruiksplan van onze kerk. Het volledige gebruiksplan kunt u lezen op deze website: https://www.cgknoordeloos.nl/kerkdienst/gebruiksplancoronatijd

We begrijpen dat u aan al die regels wel even moet wennen, maar laten we vooral dankbaar zijn dat we weer met meer dan 100 gemeenteleden samen mogen komen. Wilt u bidden om Gods zegen over de komende kerkdiensten en laten we ook blijven bidden of er spoedig ruimte komt om weer samen te mogen zingen tot eer van Zijn grote Naam.

De kerkenraad

 

Meeluisteren én meekijken.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live 

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.