CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
We zijn dankbaar dat er geen beperkingen meer zijn om met heel de gemeente naar de kerk te gaan. Wat is het mooi dat we nu elkaar elke zondag weer in Gods huis mogen ontmoeten. 

Tegelijk moeten we echter wel bedenken dat ook in onze omgeving de corona nog niet voorbij is, en er ook in onze gemeente nog meerderen besmet of in quarantaine zijn. Daarom blijven we ruimte bieden voor kwetsbare gemeenteleden. Voor hen zijn achterin de kerk stoelen beschikbaar die op voldoende afstand van elkaar staan. Zo nodig is voor deze groep gemeenteleden ook de achterste bank achter de kerkenraad en de achterste bank van de middenrij beschikbaar.

We mogen allemaal dankbaar en trouw gebruik maken van de geboden mogelijkheden. Ook voor a.s. zondag zien we weer uit naar een volle kerk waarin we opnieuw met veel ouderen én jongeren hopen samen te komen. Laten we 
bidden om gezegende diensten.

De kerkenraad
 

Meeluisteren én meekijken.
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

Live kerkdienst

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

Meeluisteren


Collecten.

De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Zondag 26 juni
Uw bijdrage aan de collecten:

Collecte Heilig Avondmaal
(tbv Christenen in de verdrukking):
Overige Collecten/Giften:  

Uw Gift voor de Zending:

Uw gift voor het verjaringsfonds:

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.