CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Bericht van de kerkenraad 22 februari 2021 

Broeders en zusters / jongens en meisjes,
We leven in een moeilijke tijd. De zorgen rondom het coronavirus houden ons bezig en daarnaast is er in de afgelopen weken intens meegeleefd met ds. Capellen en zijn gezin aangaande het beroep uit Urk. We hebben allemaal met gemengde gevoelens het bericht ontvangen. Jammer, heel jammer, maar we mogen ook weten dat de Heere zich nooit vergist ook al begrijpen wij Zijn weg niet altijd. We bidden voor ds. Capellen, voor zijn vrouw en voor hun kinderen om berusting in de weg die de Heere wil dat zij moeten gaan. 

In de gemeente
Gelukkig is er ook dankbaarheid in de gemeente dat er op dit moment niemand vanwege het coronavirus in het ziekenhuis ligt. We hebben echter ook onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de regels, zoals die door de overheid gesteld worden. Voorlopig verandert er niets in de kerkdiensten. We blijven drie diensten houden waarbij voor elke dienst 30 kerkgangers worden uitgenodigd. 

Wanneer mag u naar de kerk?

Op onderstaand overzicht ziet u wie er voor de eerstvolgende zondagen uitgenodigd worden:

Zondag 28 februari:     Gemeenteleden uit wijk 1(ged.) + wijk 2                     
                               
Als uw wijk aan de beurt is krijgt u op dinsdag van de scriba een uitnodiging met daarbij de vraag of u voorkeur hebt voor de morgen-, de middag- of de avonddienst. Na uw aanmelding krijgt u op zaterdag per mail een bevestiging. Mochten er meer aanmeldingen komen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn dan worden degenen die zich als laatste aangemeld hebben doorgeschoven naar de volgende zondag. 

Als u door ziekte of quarantaine verhinderd bent om naar de kerk te gaan dan is een berichtje naar de scriba voldoende om u voor een volgende zondag in te plannen. 

Voor de kinderen
Om de jonge kinderen nog meer te betrekken bij de dienst, stellen we voor hen extra verwerkingsmateriaal beschikbaar op onze website. We hopen dat zij hierdoor de preek van de ochtenddienst nog beter kunnen begrijpen. Marieke van den Dool verzorgt dit. U kunt het materiaal vinden op de pagina waar nu de vragen voor de kinderen staan. We bidden of de HEERE krachtig wil werken in onze gemeente, ook in kinderharten!!

Huisbezoeken
We weten dat velen van u het heel erg waarderen als er iemand op bezoek komt. De kerkenraad heeft daarom besloten om de huisbezoeken toch weer op te pakken. Uw wijkouderling komt dan alleen, en doet maar één bezoek op een avond. Natuurlijk gebeurt dat in goed overleg met u, daarbij kunt u zelf uw afweging maken of u bezoek wilt ontvangen, of dat u dit liever nog even uit wilt stellen.


Catechisaties
Deze week zijn er in verband met de voorjaarsvakantie geen online catechisaties.   

De kerkenraad     Meeluisteren én meekijken.

Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage
aan de collecten:

indien u dat wenst kunt u ook wekelijks via Whatsapp een betaalverzoek toegestuurd krijgen, om u hiervoor aan te melden stuurt een appje naar J. vd Ham: 06 1009 2619


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.