CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes, 

Hierbij ontvangt u informatie over de diensten van aanstaande zondag 27 juni.
We zijn dankbaar dat we zondagmorgen weer de gelegenheid hebben om met de gehele gemeente samen te komen in een dienst die buiten wordt gehouden. In deze dienst hopen een aantal jongeren belijdenis van hun geloof af te leggen. 

Gezien de verwachte weersomstandigheden zullen de middagdienst en avonddienst binnen worden gehouden.

Morgendienst:


Net als twee weken geleden zal de morgendienst in de buitenlucht op het kerkplein gehouden worden. Alle 
gemeenteleden worden voor deze dienst hartelijk uitgenodigd! 

Eredienst
De kerkenraad wijst alle jongeren en ouderen er nadrukkelijk op dat ook de kerkdiensten in de buitenlucht het karakter hebben van een eredienst!

Veiligheidsregels
Als gevolg van de aangekondigde versoepelingen geldt de mondkapjesplicht niet meer. U kunt nog steeds uw handen desinfecteren, maar die keuze is aan u. We houden ons nog wel steeds aan de vereiste 1,5 meter afstand.


Volgen van de kerkdiensten
Degenen die niet in staat zijn om te komen, kunnen de morgendienst thuis volgen met beeld en/of geluid.  
Alleen wanneer dit echt noodzakelijk is, bestaat de mogelijkheid om de dienst vanuit de kerkzaal mee te maken. 

Kinderoppas
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in de kleine zaal.

Parkeren
Iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk de auto thuis te laten. Als dat niet mogelijk is, dan bent u uiteraard met de auto welkom. U kunt dan gebruik maken van de volgende parkeermogelijkheden:

-    De parkeerplaatsen aan het begin van het parkeerterrein
-    De parkeerplaatsen bij de kosterswoning
-    Het privéterrein van de familie Van der Smit

Volgt u hierbij de aanwijzingen van de parkeerregelaars op.

Middagdienst en avonddienst: 

We willen alle gemeenteleden de gelegenheid geven om ook de tweede dienst naar de kerk te komen. Hiervoor is de gemeente in twee groepen verdeeld:

  • ‘s Middags om 15.30 uur worden alle gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam begint met de letter A. tot en met H.
  • 's Avonds om 18.30 uur worden alle gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam begint met de letter J. tot en met Z. 

De avonddienst wordt uitgezonden voor degenen die niet in staat zijn om ’s middags of ’s avonds naar de kerk te komen. 

Grote zaal
Aangezien we vanwege de geldende regels niet allemaal tegelijkertijd in de kerkzaal aanwezig kunnen zijn, maken we in de middag- en avonddienst ook gebruik van de grote zaal. De dienst kan daar gevolgd worden via beeld en geluid. Volgt u hierin de aanwijzingen van de koster. 

Veiligheidsregels
Als gevolg van de aangekondigde versoepelingen geldt de mondkapjesplicht niet meer. U kunt nog steeds uw handen desinfecteren, maar die keuze is aan u. Ook dan houden we ons nog wel steeds aan de vereiste 1,5 meter afstand.

Kinderoppas
Tijdens de middagdienst is er crèche in de kleine zaal. 

Ten slotte
Zo zien we uit naar gezegende diensten en we bidden de Heere om Zijn nabijheid en de doorwerking van de Heilige Geest. Laten we als gemeente ook biddend om onze nieuwe lidmaten heen staan.
Mogen ze op onze voorbede rekenen? We worden geroepen om hun ja-woord mede te ondersteunen.
 

De kerkenraad

 

Meeluisteren én meekijken.

Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage aan de collecten
1e en 2e collecte
Extra/derde collecte tbv ICF
(Utrecht-W, Bunde/Meerssen en Breda)
Collecte Heilig Avondmaal:

 

 indien u dat wenst kunt u ook wekelijks via Whatsapp een betaalverzoek toegestuurd krijgen, om u hiervoor aan te melden kunt u een appje zenden naar J. vd Ham: 06 1009 2619


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.