CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

 
Bericht van de kerkenraad, aangepast woensdag 23 november 2020
 
Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gelukkig konden we zondag in beide diensten weer met ruim 30 gemeenteleden naar de kerk. A.s. zondag 29 november is dat ook het geval, dan worden alle gemeenteleden uit wijk 4 uitgenodigd. Ook de gemeenteleden die de voorgaande zondagen verhinderd waren kunnen zich aanmelden. We bidden om gezegende diensten. 

Hoe gaan we u uitnodigen?
Voor de kerkdiensten wordt u op dinsdag per mail uitgenodigd. In de mail, staat precies omschreven hoe u zich kunt aanmelden en welke voorwaarden er gelden m.b.t. uw gezondheid.
 Na uw aanmelding krijgt u op zaterdag een bevestiging waarop staat in welke dienst u verwacht wordt.

Als u op 't laatste moment toch niet kunt komen
Mocht u besluiten om op het laatste moment toch niet naar de kerk te gaan, dan mag u een ander gemeentelid vragen om uw plaats in te nemen. Het is mooi als u dan iemand vraagt die al een aantal weken niet in de kerk geweest is. Zo kunnen we ook op die manier proberen elkaar te helpen. Als u de volgende zondag weer gezond bent en u graag alsnog naar de kerk wilt gaan, dan is een berichtje naar de scriba voldoende om voor u een plekje te reserveren. 

Gasten
Ook gasten van buiten de gemeente zijn welkom in de kerk. Graag wel vooraf even aanmelden. U kunt dit doen door een mailtje te zenden naar scriba@cgknoordeloos.nl  Daarna wordt contact met u opgenomen om een plaats te reserveren.

In en bij de kerk
We gaan allemaal door de hoofdingang van de kerk naar binnen.  Bij binnenkomst wordt, net als voorheen, uw naam geregistreerd en wordt aan u gevraagd of u gezond bent. Hierna kunt u uw handen desinfecteren waarna de koster u een plaats geeft. We vragen u geen gebruik te maken van de garderobe maar uw jas mee te nemen naar de kerkzaal.

Doordeweekse activiteiten 
Met uitzondering van het gemengd koor Con Amore kunnen alle doordeweekse activiteiten gelukkig weer doorgaan. Dit uiteraard met inachtneming van alle veiligheidsregels. 


Samenzang
Er wordt tijdens de kerkdienst niet door iedereen gezongen, maar alleen door de twee ouderlingen en door de gemeenteleden die op de voorste bank van de middenrij zitten.  
 

Collecte: 'Hulp in coronatijd'.   
Afgelopen zondag waren de collecten bestemd voor 'Hulp in coronatijd'. Na de collecte voor buitenlandse noodhulp, die we eerder dit jaar hebben gehouden, was er zondag een collecte voor noodhulp, maar nu grotendeels voor hulp dichterbij. Uit de opbrengst kunnen we dan bijdragen aan de volgende vier doelen:
1 - Stichting De Haven: die prostituees opvangt en sinds het uitbreken van corona met veel meer hulpvragen te maken heeft van vrouwen die willen stoppen en een nieuwe start willen maken.
2 - Voedselbank Giessenlanden & Zederik: ook hier is het aantal aanvragen fors toegenomen, waardoor er een financieel tekort dreigt.
3 - Het LCJ: die kampt met minder reguliere inkomsten, terwijl in deze periode het jeugdwerk veel
extra aandacht vraagt.
4 - Noodhulp voor mensen in Kenia. Het is een project van ons landelijk kerkverband om de mensen daar te voorzien van voedselpakketten met de eerste levensbehoefte.
Deze extra collecte wordt hartelijk bij u aanbevolen!

Mondkapjes
Bij het binnengaan van de kerk tot het moment dat we in de kerkbank plaatsnemen dragen we allemaal een mondkapje. Dit geldt ook ná de dienst, dan doen we het mondkapje op als we de kerkbank verlaten en we houden het op tot we weer buiten in de open lucht zijn. Bedankt voor uw medewerking en begrip. Het was de eerste keer voor ons allemaal wel even wennen, maar mooi dat toch iedereen het deed. Overigens zijn mondkapjes niet nodig voor kinderen jonger dan 13 jaar. 

Lief en Leed
Op deze website vindt u onder het item "Gegevens" een pagina met de naam "Lief en Leed". Daar kunt u o.a. de postadressen vinden van gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen. Deze pagina is alleen bedoeld voor de eigen gemeenteleden, daarom moet u eerst wel even inloggen.    

Ter bemoediging
We gaan allemaal graag naar de kerk maar dat kan nu even niet. Voor velen van ons is dit daarom een moeilijke periode. Maar laten we proberen om ook oog te houden voor positieve punten. We hebben nog vrijheid van godsdienst, en Gods Woord mag nog elke zondag gebracht worden, ook al is dat op een manier die niemand van ons wil. Laten we desondanks allemaal proberen om ook in deze moeilijke periode er voor elkaar te zijn en met elkaar mee te leven.  Mogen we u verder vragen of u wilt blijven bidden voor de zieken, voor gemeenteleden met een zwakke gezondheid, voor onze ouderen, voor gemeenteleden die werken in de gezondheidszorg, voor de kerkdiensten van a.s. zondag, en vooral om een krachtige doorwerking van Gods Geest in de harten van ouderen en jongeren.

Uw gezondheid
Voor wat betreft uw gezondheid gelden de volgende regels:

1. Heeft u een of meerdere van onderstaande klachten de afgelopen 24 uur:
    hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, acuut reuk- of smaakverlies?
2. heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten of reuk- of 
    smaakverlies?
3. heeft u het corona virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een laboratorium?
4. heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en had u de afgelopen 10 dagen contact
    met hem/haar terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u:

            direct contact had met iemand waarbij corona is vastgesteld
            terug bent gekomen uit een risicogebied
            of in afwachting bent van de testuitslag? 

Indien u één van deze vragen met ja moet beantwoorden willen we u beleefd vragen om zich niet aan te melden voor de kerkdienst.
Een uitzondering vormen de kinderen onder de 12 jaar.  Kinderen mogen naar de kerk als zij ALLEEN neusverkoudheid (snot in/uit de neus, evt. met niezen, een kuchje en/of keelpijn) hebben zonder koorts. Dit geldt NIET als zij een contact geweest zijn met een patiënt met een bevestigde Corona-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts, benauwdheid of plotseling reuk - en/ of smaakverlies. 

We wensen u gezegende kerkdiensten

De kerkenraad

 

Meeluisteren én meekijken.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Collecten zondag:
Dankdag collecte:

Collecte noodhulp Corona
(via:"de haven", voedselbank, LCJ, Noodhulp Kenia)

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.