CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Bericht nr. 8Geplaatst op vrijdagavond 3 april 2020                            

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,
Hopelijk gaat het naar omstandigheden goed met u. Voor zover ons bekend is, zijn er op dit moment nog geen gemeenteleden die door het coronavirus ernstig ziek werden. Samen met u zijn we daar dankbaar voor. Via deze mail willen we u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte brengen. We hopen dat hiermee de zo nodige aandacht voor elkaar bevorderd wordt om in deze moeilijke periode toch samen gemeente te mogen zijn. Puntsgewijs zetten we voor u weer een aantal zaken op een rijtje:

Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om t/m 26 april DV de kerkdiensten in de huidige vorm voort te zetten. Dat betekent dat tijdens de dienst alleen een paar leden van de kerkenraad, de koster, de organist en iemand die voor de verbinding zorgt, aanwezig zullen zijn. Evenals de vorige zondagen worden de diensten per video uitgezonden, zodat u thuis kunt meeluisteren en meekijken. Vanaf nu wordt ook het Psalmbord in beeld gebracht, zodat u vooraf thuis de Psalmen op kunt zoeken.

Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken, klik dan op de link die hieronder staat:
https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live 

Aanvang van de uitzending.
De videoverbinding start ongeveer tien minuten vóór de aanvang van de dienst. Als u eerder inlogt krijgt u mogelijk een foutmelding, daarom adviseren we u om pas ongeveer vijf minuten vóór de aanvang van de dienst verbinding te maken.

Bidstonden.
Over de bidstonden horen we veel positieve reacties.  Mooi om op deze manier als gemeente in een gezamenlijk moment van verootmoediging en gebed onze zorgen bij de Heere te brengen. Naast de eigen gemeenteleden zijn er velen die mee- of naluisteren. Ook op de komende drie woensdagavonden is er een bidstond. De aanvang is 19.30 uur. Graag willen we iedereen er bij betrekken en daarom wordt u vooraf in de gelegenheid gesteld om gebedspunten aan te dragen. Deze gebedspunten kunt u t/m woensdagmorgen per e-mail doorgeven aan ds. Capellen. Alleen als u geen e-mail hebt kan dat ook telefonisch.

Collecten.
De meeste gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan een eerdere oproep om de collecten via de bank over te maken. Bedankt daarvoor. Vrijdag kreeg u nog een keer een mail van de diaconie om uw bijdrage aan de collecten onder uw aandacht te brengen. Daarin staan meerdere manieren vermeld om uw bijdrage over te maken. Dat kan via een Tikkie of via onderstaande doneerknop.

Tip voor ouders die kinderen hebben op de basisschool.
De Driestar maakt in samenwerking met Reformatorische Omroep iedere dag voor kinderen in de basisschoolleeftijd een journaal waarin een Bijbelverhaal (of kerkgeschiedenisverhaal) verteld wordt. Het is een mooie manier om onze kinderen in deze tijd (extra) Bijbels onderwijs te geven. Aanbevolen! Om verbinding te maken kunt u op onderstaande link klikken:
https://www.driestar-hogeschool.nl/driestarjournaal


Agenda. 
De kerkenraadsvergadering van maandagavond 6 april gaat niet door. Ook de gemeenteavond van 16 april en de doopdienst die gepland was voor Tweede Paasdag zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Meeleven en meebidden.
Samen gemeente zijn. Dat is best moeilijk als je elkaar niet kunt ontmoeten. Toch willen we u blijven aansporen om met elkaar mee te leven. Het is mooi als we juist in deze periode elkaar een beetje aandacht, warmte en troost kunnen bieden. Er zijn mogelijk gemeenteleden in uw omgeving die oud zijn, of een zwakke gezondheid of andere zorgen hebben. Laten we proberen er voor elkaar te zijn. Uw blijk van meeleven wordt zeker gewaardeerd. Wilt u blijven bidden voor onze zieken, voor onze ouderen, voor gemeenteleden die werken in de gezondheidszorg, voor de kerkdiensten van a.s. zondag, en vooral om een krachtige doorwerking van Gods Geest onder ouderen en jongeren.

Van harte de zegen van de Heere toegewenst.  

De kerkenraad. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.