CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

We zijn dankbaar dat we nu elke zondag weer met meer mensen naar de kerk mogen. Maar er blijft ook nu, vooral nu het aantal besmettingen weer oploopt, nog wel steeds grote voorzichtigheid geboden daarom houden we ons allemaal aan de volgende regels: 

 • De linkervleugel (zijde parkeerterrein) wordt weer gereserveerd voor leden die op voldoende afstand willen zitten. Aan die kant wordt anderhalve meter afstand aangehouden en laten we steeds een bank leeg. 

 • De twee banken achter de ouderlingen en de overige ruimte van de kerkzaal worden tot ca. driekwart gevuld. In dat deel worden geen banken leeg gelaten.

 • De gemeente wordt in drie lettergroepen ingedeeld. 
  Groep 1: Gemeenteleden waarvan de achternaam begint met A t/m G
  Groep 2: Gemeenteleden waarvan de achternaam begint met H t/m L
  Groep 3: Gemeenteleden waarvan de achternaam begint met M t/m Z
 • Voor elke kerkdienst worden steeds twee groepen uitgenodigd, zodat in elke dienst tweederde deel van de gemeente naar de kerk kan komen.

  A.s. zondag 31 oktober worden in de morgendienst de gemeenteleden uit groep
  3 en 1 verwacht. Zondagavond zijn de gemeenteleden uit groep 1 en 2 weer welkom.

Verder wijzen we u en jullie nog nadrukkelijk op het volgende:

 1. Wilt u bij klachten die aan Covid-19 gerelateerd kunnen zijn niet naar de kerk komen;
 2. De banken dienen bij voorkeur vanuit het midden te worden gevuld, zodat andere gemeenteleden u niet onnodig hoeven te passeren;
 3. Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar, zodat niemand zich in de kerk ongemakkelijk hoeft te voelen. Geef het ook gerust zelf aan als u iets meer ruimte wenst;
 4. Een goede ventilatie blijft uitermate belangrijk. Onze kerk beschikt over een uitstekend ventilatiesysteem. De luchtkwaliteit wordt daarnaast gemonitord door de koster die hiervoor ook een CO-2 meter tot zijn beschikking heeft;
 5. Door het RIVM wordt geadviseerd om steeds uw handen te ontsmetten met water en zeep. Daarnaast blijft op verzoek de ontsmettingsdispenser bij de entree beschikbaar;

Laat het ook ons verlangen en gebed zijn om in afhankelijkheid van de HEERE als gemeente, samen met ouderen, jongeren en kinderen naar Gods huis te komen om Zijn Woord te horen, Zijn aangezicht te zoeken en Zijn naam groot te maken.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

Meeluisteren én meekijken.
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage aan collecten:

Overige collecten:  
Uw bijdrage voor de zending:
Collecte bezinningsavonden:

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.