Hartelijk welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordeloos

Dit is de website van de CGK Noordeloos met informatie over onze gemeente. Iedere week komen wij ’s zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. De diensten op zondag worden gehouden om 09.30 uur en 18.30 uur. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten, maar ook bij de overige activiteiten. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. 

Meeluisteren én meekijken
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

Live kerkdienst

Meeluisteren
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

Meeluisteren

Naluisteren
U kunt via ons zogenoemde prekenarchief de diensten van afgelopen tijd naluisteren. Op deze plek staan geluidsopnames van de schriftlezing en de preek.

Naluisteren

Collecten
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

 

Uw bijdrage aan de collecten:

 

De eerste collecte
tbv de kerk:

De tweede collecte
(meestal) tbv het landelijk kerkvervand

De derde collecte
voor de bestemming zie het kerkvenster:

Ps. deze collecte-knoppen zijn vast, verder zijn deze knoppen algemeen. dat wil zeggen dat ze niet steeds vervangen worden. U kunt het doel van de collecten terugvinden in het kerkvenster, of horen bij de mededelingen.
U kunt een melding krijgen: "u hebt al eens betaald", kies dan voor : "nog een keer betalen"

Overige Collecten/Giften:

 

Noodhulp collecte Afrika:
(Malawi, Dem.Rep.Congo, Mozamibue)

 Noodhulp Afrika

Collecte Bezinningsavonden:

Uw gift voor de zending:

Uw gift voor het verjaringsfonds
tbv St. Christenen voor Israël:

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.