CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Wat is het mooi dat we elkaar elke zondag weer in Gods huis mogen ontmoeten. We zijn nog steeds dankbaar dat er geen beperkingen meer zijn om met heel de gemeente weer naar de kerk te gaan

Tegelijk moeten we echter wel bedenken dat ook in onze omgeving de corona nog niet voorbij is waardoor het niet voor iedereen mogelijk is om naar de kerk gaan. We moeten dus voorzichtig blijven, daarom bieden we nog steeds ruimte voor kwetsbare gemeenteleden. Voor hen zijn achterin de kerk stoelen beschikbaar die op voldoende afstand van elkaar staan. Als u wilt kunt u daarvan gebruik maken. Desgewenst kan ook de koster u helpen om u een veilig plekje te geven. 

We mogen allemaal dankbaar en trouw gebruik maken van de geboden mogelijkheden. Ook voor a.s. zondag zien we weer uit naar een volle kerk waarin we opnieuw met veel ouderen én jongeren hopen samen te komen. Laten we 
bidden om gezegende diensten.

De kerkenraad
 

Meeluisteren én meekijken.
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

Live kerkdienst

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

Meeluisteren

Naluisteren
U kunt via ons zogenoemde prekenarchief de diensten van afgelopen tijd naluisteren. Op deze plek staan geluidsopnames van de schriftlezing en de preek.

Naluisteren

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage aan de collecten:

Overige Collecten/Giften:

 

Uw gift voor de voedselpakketten
van House of Hope:

Noodhulp
ivm
overstromingen in Pakistan:

Bezinningsavond
tbv St. Ismael

Uw gift voor het verjaringsfonds:

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.