CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

 
Bericht van de kerkenraad, aangepast 26 okt. 2020
 
Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gelukkig konden we zondag toch nog met 30 gemeenteleden naar de kerk gaan.  Voor de kerkdiensten van a.s. zondag 1 nov. worden de gemeenteleden uit wijk 4, die recent nog niet naar de kerk geweest zijn, en heel wijk 5 uitgenodigd. U krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging  We hopen en bidden dat het aantal besmettingen in de komende weken drastisch terug zal lopen en we spoedig weer met een groter aantal gemeenteleden naar de kerk mogen. 

Hoe gaan we u uitnodigen?
Voor de kerkdiensten wordt u per mail uitgenodigd. We werken dus niet meer met drie groepen zoals dat de laatste maanden gebruikelijk was, maar de uitnodigingen gaan nu per wijk. In de mail, staat precies omschreven hoe u zich kunt aanmelden en welke voorwaarden er gelden m.b.t. uw gezondheid.
 Na uw aanmelding krijgt u op zaterdag een bevestiging waarop staat in welke dienst u verwacht wordt.

In en bij de kerk
Evenals in de voorgaande weken gaan we allemaal door de hoofdingang van de kerk naar binnen.  Bij binnenkomst wordt, net als voorheen, uw naam geregistreerd en wordt aan u gevraagd of u gezond bent. Hierna kunt u uw handen desinfecteren waarna de koster u een plaats geeft. We vragen u geen gebruik te maken van de garderobe maar uw jas mee te nemen naar de kerkzaal.

Kinderoppas
Er is tijdens de morgendienst geen kinderoppas

Samenzang
Er wordt tijdens de dienst niet door iedereen gezongen, maar alleen door de twee ouderlingen en door de gemeenteleden die op de voorste bank van de middenrij zitten.  
 

Mondkapjes
Bij het binnengaan van de kerk tot het moment dat we in de kerkbank plaatsnemen dragen we allemaal een mondkapje. Dit geldt ook ná de dienst, dan doen we het mondkapje op als we de kerkbank verlaten en we houden het op tot we weer buiten in de open lucht zijn. Bedankt voor uw medewerking en begrip. Het was de eerste keer voor ons allemaal wel even wennen, maar mooi dat toch iedereen het deed. Overigens zijn mondkapjes niet nodig voor kinderen jonger dan 13 jaar.  

Ter bemoediging
We gaan allemaal graag naar de kerk en dat kan nu even niet. Voor velen van ons is dit daarom een moeilijke periode. Maar laten we proberen om ook oog te houden voor positieve punten. We hebben nog vrijheid van godsdienst, en Gods Woord mag nog elke zondag gebracht worden, ook al is dat op een manier die niemand van ons wil. Laten we desondanks allemaal proberen om ook in deze moeilijke periode er voor elkaar te zijn en met elkaar mee te leven.  Mogen we u verder vragen of u wilt blijven bidden voor de zieken, voor gemeenteleden met een zwakke gezondheid, voor onze ouderen, voor gemeenteleden die werken in de gezondheidszorg, voor de kerkdiensten van a.s. zondag, en vooral om een krachtige doorwerking van Gods Geest in de harten van ouderen en jongeren.

Uw gezondheid
Voor wat betreft uw gezondheid gelden de volgende regels:

1. Heeft u een of meerdere van onderstaande klachten de afgelopen 24 uur:
    hoesten, verkoudheidsklachten, koorts of verhoging, benauwdheid, acuut  reuk- en of smaak verlies?
2. heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten of geur- en
    smaakverlies?
3. heeft u het corona virus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een laboratorium?
4. heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en had u de afgelopen 10 dagen contact met
    hem/haar terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u:

            direct contact had met iemand waarbij corona is vastgesteld
            terug bent gekomen uit een risicogebied
            of in afwachting bent van de testuitslag? 

Indien u één van deze vragen met ja moet beantwoorden willen we u beleefd vragen om zich niet aan te melden voor de kerkdienst.
Een uitzondering vormen de kinderen onder de 12 jaar.  Kinderen mogen naar de kerk als zij ALLEEN neusverkoudheid (snot in/uit de neus, evt. met niezen, een kuchje en/of keelpijn) hebben zonder koorts. Dit geldt NIET als zij een contact geweest zijn met een patiënt met een bevestigde Corona-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts, benauwdheid of plotseling reuk - en/ of smaakverlies. 

We wensen u gezegende kerkdiensten

De kerkenraad

 

Meeluisteren én meekijken.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live 

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Collecten:
Bijbelpakketten Friedensstimme:

We willen ook de zending bij u onder de aandacht brengen. Nu de collectanten niet meer bij u langs de deur komen, kunt u via volgende betaallink uw gift over maken:

uw gift voor de zending:

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.