CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Hartelijk welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van Noordeloos

Dit is de website van de CGK Noordeloos met informatie over onze gemeente. Iedere week komen wij ’s zondags bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, te bidden en te zingen. De kerkdiensten vormen het kloppend hart van onze gemeente. De diensten op zondag worden gehouden om 09.30 uur en 18.30 uur. U bent van harte welkom in onze kerkdiensten, maar ook bij de overige activiteiten. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op. 

Meeluisteren én meekijken
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

Live kerkdienst

Meeluisteren
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

Meeluisteren

Naluisteren
U kunt via ons zogenoemde prekenarchief de diensten van afgelopen tijd naluisteren. Op deze plek staan geluidsopnames van de schriftlezing en de preek.

Naluisteren

Collecten
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

 

Uw bijdrage aan de collecten
Pinksterdagen
1e en 2e collecte:

Pinksterdagen
3e collecte
tbv de Zending

Overige Collecten/Giften:

 

Uw gift voor het verjaringsfonds
tbv St. In de rechte Straat:

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2023. All Rights Reserved.