CGK Noordeloos

Dagelijks Woord

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen is besloten om de komende weken de avonddienst te verplaatsen naar 's middags. De aanvangstijd is: 15.30 uur.

De groepsindeling blijft ongewijzigd: 
Groep 1: gemeenteleden van wie de achternamen beginnen met de letters A t/m H
Groep 2: gemeenteleden van wie de achternaam beginnen met de letters J t/m Z 

Zondag 5 december wordt in beide diensten het H. Avondmaal bediend. Dan worden in de morgendienst alle leden uit groep 2 verwacht en in de middagdienst is iedereen uit groep 1 hartelijk welkom.  Daarnaast zijn in de middagdienst ook alle alleenstaanden uit groep 2 welkom.  

Als u door oppas thuis, of door uw werk (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij de politie) de voor u bestemde kerkdienst niet kunt bijwonen, dan bent u welkom in de andere dienst. De bedoeling is dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om elke zondag minimaal één keer naar de kerk te gaan. Daarnaast blijft het ook voor iedereen mogelijk om onderling te ruilen. 

Basisregels
Met het oog op  het bijzonder hoge aantal besmettingen in onze directe omgeving willen we met het oog op de zondagse kerkdiensten opnieuw het volgende benadrukken: 
Iedereen dient de basisregels echt heel zorgvuldig in acht te nemen. Dat betekent dat we bij gezondheidsklachten thuisblijven, we bij twijfels een zelftest doen en indien nodig ons bij de GGD laten testen, verder wassen we onze handen, we hoesten en niezen in de elleboog en we houden, zorgvuldig anderhalve meter afstand. 

Anderhalve meter
Het blijft dus van belang om voldoende afstand te houden bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal de aanwijzingen van de koster goed op te volgen.
En we vragen u en jou opnieuw ook in de bank tussen de gezinnen elkaar voldoende ruimte te geven. Ook  vragen we u nadrukkelijk om voldoende afstand te houden tussen 70-plussers en kinderen. 

Mondkapjes
We willen nogmaals iedereen wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid om bij binnenkomst van en vertrek uit de kerk een mondkapje te dragen. En we verwachten ook echt dat u zich daaraan houdt, zowel uit gehoorzaamheid aan de overheid (het is gewoon een voorschrift) als uit respect voor elkaar en ieders gezondheid. Laten we elkaar daar ook op aanspreken. 

Zingen
Vanwege ons ventilatiesysteem en de onderlinge afstand achten we het vooralsnog verantwoord om gezamenlijk te blijven zingen, zij het wel op een ingetogen manier. 

Jassen
W
e willen u vragen om uw jas e.d. mee de kerkzaal in te nemen. Dit voorkomt opstoppingen bij de kapstokken. U kunt uw jas eventueel op de lege bank voor u leggen. 

Zondagsschool
De zondagsschoolleiding zal zich de komende week nader beraden of en hoe de zondagsschool voortgezet gaat worden.

Zendingsavond 
De zendingsavond met Cobi en Hessel Visser van a.s. donderdagavond 2 december gaat wél door maar helaas zonder publiek. De avond wordt online uitgezonden. De aanvang is 19.30 uur. 

Overige doordeweekse activiteiten
Corona Team 2 bezint zich nog op de doordeweekse activiteiten: de catechisaties, verenigingen, Bijbelkringen e.d. Alle betrokkenen zullen hierover nog nader worden geïnformeerd. 

Ten slotte
Eens te meer wordt duidelijk hoe zeer we afhankelijk zijn van Gods genadige bewaring en zegen. We zijn echter ook geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen en we roepen een ieder daarom op dat ook te doen.  Dat mag en hoort ook tot uiting te komen in het onderling meeleven, naar elkaar omzien en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. W
e wensen elkaar gezegende kerkdiensten toe.

De kerkenraad 

Meeluisteren én meekijken.
Als u niet naar de kerk kunt komen en thuis wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u niet naar de kerkdienst kunt komen en u wilt thuis meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage aan collecten:

Uw bijdrage voor de dankdag collecte:

Overige collecten:  

Uw bijdrage voor de zendingsavond
(do 2 december):

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.