CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

 

Bericht van de kerkenraad, aangepast 18 jan.2021                       

Broeders en zusters / jongens en meisjes,
Wellicht hebt u dinsdagavond de persconferentie van premier Rutte beluisterd. We hoorden van grote zorgen over de Engelse variant op het  coronavirus en de verlenging van de lockdown t/m 9 februari. Ongetwijfeld heeft dat ook invloed op uw persoonlijk leven, maar ook op dat van allen die u lief en dierbaar zijn. Meerdere gemeenteleden zijn of waren besmet, maar we zijn dankbaar dat de besmetting over het algemeen beperkt bleef tot milde klachten en niemand van ons in het ziekenhuis moest worden opgenomen. De verlenging van de lockdown is voor ons reden om u opnieuw een mail te zenden en voor de komende weken onze plannen op een rijtje te zetten:

Kerkdiensten
Allereerst willen we u bedanken voor uw medewerking en positieve reacties bij het invullen van de zondagse kerkdiensten. Mooi om op te merken dat er goed met elkaar wordt meegeleefd en gemeenteleden soms spontaan hun plaats weggeven aan een ander die al iets langer niet naar de kerk geweest is. Bedankt daarvoor !

We blijven vooralsnog doorgaan met drie kerkdiensten op zondag. Voor elke dienst worden max. 30 gemeenteleden uitgenodigd. (kinderen jonger dan 13 jaar en het ‘personeel’ worden hierbij niet meegeteld). Het is helaas nog niet mogelijk om tijdens de kerkdiensten met meer mensen samen te zingen. Wilt u blijven bidden of de Heere mogelijkheden geeft om weer met meer mensen samen naar de kerk te gaan en er ook mogelijkheden komen om met meer mensen samen te zingen?

Wanneer mag u naar de kerk?
Op onderstand overzicht ziet u wie er voor de eerstvolgende zondagen uitgenodigd worden:

Zondag 24 januari:      overige gemeenteleden uit wijk 6 + wijk 7 + wijk 1
Zondag 31 januari:      gemeenteleden uit wijk 2 + een gedeelte uit wijk 3


A
ls uw wijk aan de beurt is krijgt u op dinsdag van de scriba een uitnodiging met daarbij de vraag of u voorkeur hebt voor de morgen-, de middag- of de avonddienst. Na uw aanmelding krijgt u op zaterdag per mail een bevestiging. Mocht u door ziekte of quarantaine verhinderd zijn om naar de kerk te gaan dan is een berichtje naar de scriba voldoende om u voor een volgende zondag in te plannen.

Catechisaties
Voor wat betreft de catechisaties vragen we u onderstaande informatie te delen met uw kind die de catechisatie volgt: 
Het is de bedoeling dat de catechisanten tot 16 jaar dinsdag inloggen via Teams van 19.15-20.00 uur en de catechisanten vanaf 16 jaar van 20.15-21.00 uur.
Om dit mogelijk te maken hebben we het mailadres van de jongeren nodig. Via de mail worden ze dan uitgenodigd om via Teams deel te nemen aan de les. 
Wilt u hiervoor de volgende gegevens (graag vóór zondag) doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voornaam:
Achternaam:
Leeftijd:
Mailadres jongere:
 
We hopen op deze manier de eerstvolgende weken Bijbels onderwijs te kunnen geven aan onze jongeren en hen te ‘ontmoeten’.

Overige doordeweekse activiteiten
Gedurende de lockdownperiode zijn er in het verenigingsgebouw geen doordeweekse activiteiten. Dit betekent dat gedurende deze periode daar de verenigingen niet samenkomen, er geen vrouwenbijbelstudieochtend is, er niet gezongen wordt door de koren, de gebedsgroepen er niet samenkomen en de kerkenraad daar niet vergadert.

Zondagsschool
In tegenstelling tot het bericht in het Kerkvenster is er in de komende weken ook geen zondagsschool. Zodra daar weer de mogelijkheid voor is hoort u van ons.

Gemeenteleven dichtbij
We hoorden veel positieve reacties over de beide uitzendingen van “Gemeenteleven dichtbij”.
De eerstvolgende uitzending is op woensdagavond  27 januari. Aanvang: 19.45 uur.
Voorafgaand aan de uitzending is er van 18.30 tot 19.00 uur een speciale uitzending voor de kinderen waarin wordt voorgelezen.

Huisbezoeken
Huisbezoek is één van de weinige contacten die binnen de gestelde grenzen (max. 2 bezoekers per dag) nog wél mogelijk is. We merken dat deze bezoeken over het algemeen erg gewaardeerd worden. Er zijn echter ook gemeenteleden die in deze periode liever helemaal geen bezoek ontvangen.  Als u door een ouderling voor huisbezoek benaderd wordt en u wilt geen bezoek, of als u liever hebt dat er één ouderling op bezoek komt schroomt u dan niet om dat aan te geven. We zullen uw overwegingen zeker respecteren.

Als er wél een afspraak gemaakt wordt blijven we aan de voorzichtige kant, daarom zal voorafgaand aan het huisbezoek uw wijkouderling contact met u opnemen met de vraag of er mogelijk alsnog bij u persoonlijke redenen zijn om het huisbezoek niet door te laten gaan.

Tenslotte
Op Nieuwjaarsdag stonden we stil bij een gebed uit Psalm 80. Dit gebed blijft onverminderd actueel: “HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Wie ondanks alle zorgen, eenzaamheid en moedeloosheid de ogen slaat op de goede Herder, zál, hoe dan ook, door Hem niet vergeten worden. We wensen u allemaal, ouderen en jongeren, van harte de hemelse zorg van deze Herder toe!

De kerkenraad

Meeluisteren én meekijken.

Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Uw bijdrage
aan de collecten:

Collecte bezinningsavond
21 januari 2021

Uw bijdrage via bovenstaande doneerknop(pen) lopen sinds 16-12 via Rabobank betaalverzoek ipv via Tikkie


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.