CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

Bericht nr. 14.  Geplaatst op dinsdag 26 mei 2020  (aangepast op vrijdag 29 mei)

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
Het is bijna Pinksteren. Het feest waarop we stil mogen staan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Op Pinksteren brak er 2000 jaar geleden voor de kerk wereldwijd een nieuwe periode aan. Op 1 juni (Tweede Pinksterdag) begint voor ons ook een nieuwe periode. Dan worden de regels voor de kerkdiensten iets versoepeld. In dit bericht zullen we u hierover informeren. De maand juni moeten we zien als een “oefenperiode”. De insteek van de overheid en het landelijk kerkverband is dat we die maand gaan gebruiken om te leren hoe we de nieuwe vorm van kerkdiensten in de nabije toekomst (vanaf juli) vorm gaan geven. We verlangen allemaal naar een volwaardige kerkdienst, die zoveel mogelijk lijkt op wat we voorheen gewend waren. Maar, helaas is dat nu nog niet mogelijk…… 

Gebruiksplan.
De periode in juni mogen we zien als een opstap naar de maand juli waarin we hopelijk weer met 100 gemeenteleden naar de kerk mogen komen. Hoe we hier in juni invulling aan denken te geven is vastgelegd in een “Gebruiksplan”.  Het volledige gebruiksplan kunt u lezen op deze website onder het item kerkdiensten.  In dit bericht zetten we voor u de belangrijkste punten op een rij:

Kerkdiensten.
De officiële regel op dit moment is: “In alle gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, dit is exclusief het personeel”. Na navraag bij het RIVM blijkt dat bij kerken alleen tot het ‘personeel’ gerekend worden diegenen die vóór, ná of in de dienst een taak hebben. We zien uit naar Tweede Pinksterdag, de eerste dienst waarin dit mogelijk is. De kerkenraad wil in juni zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid stellen om naar de kerk te komen. Het aantal mensen dat in de dienst een taak heeft wordt daarom tot een minimum beperkt. (1 ouderling, 1 diaken en 1 koster).  We attenderen u er wel op dat de video uitzending ook in juni doorgaat, en ook dan de privacywetgeving (AVG) van toepassing is. Als u er moeite mee hebt dat u in beeld komt, dan vragen we u in de kerk een plaats te zoeken waar dat niet mogelijk is.

Hoe gaan we u uitnodigen?
U wordt per wijk uitgenodigd. We beginnen voor Tweede Pinksterdag bij wijk 1, daarna voor zondag 7 juni bij wijk 2 enz. Op dinsdag voorafgaande aan de kerkdienst wordt u per mail of telefonisch door de scriba benaderd met het verzoek of u naar de kerk wilt komen. Er worden dan aan u wel een aantal vragen gesteld over uw gezondheid e.d. Als op de vrijdag daarna blijkt dat er meer dan 30 gemeenteleden naar de kerk willen komen dan wordt u in alfabetische volgorde uitgenodigd. De gemeenteleden die geen uitnodiging krijgen komen dan in de eerstvolgende dienst aan de beurt. We zullen ons bij het uitnodigen wel houden aan het dringende advies om gemeenteleden uit de risicogroep (mensen met een zwakke gezondheid en gemeenteleden van 70 jr. en ouder) in juni nog niet uit te nodigen.

Zingen tijdens de kerkdienst.
In de achterliggende weken werd er in de dienst gezongen door ongeveer 7 aanwezigen. We hebben maandag contact gehad met het CGK Dienstenbureau en erop aangedrongen om rekening te houden met onze plaatselijke situatie. Hun gerichte advies aan ons als CGK Noordeloos was dat het niet verstandig is om nu al met álle aanwezigen te gaan zingen. Wel kan de kerkenraad besluiten om met ongeveer hetzelfde aantal personen te zingen zoals we in de afgelopen weken hebben gedaan. Als kerkenraad lijkt ons dit een goed alternatief om tóch de lofzang tijdens de eredienst gaande te houden in de kerkzaal én thuis. Daarom wordt er in de kerk voorlopig alleen gezongen door de 5 aanwezigen die in de dienst een taak hebben, aangevuld met 2 leden van Con Amore. 

Meeluisteren én meekijken.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken, klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live 

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Zendingsbusjes.
De zendingscommissie vraagt uw aandacht voor het volgende: "Waarschijnlijk komt er nu geen collectant met het zendingsbusje bij u langs. Wij zouden het erg jammer vinden als het zendingsgebied wat wij steunen in KwaNdebele hieronder zal lijden. Daarom hopen wij dat u aan hen zal blijven denken door uw financiële bijdrage over te maken via de bank. Dit kunt u doen op de rekening van de zending: NL16RABO1479248991 t.n.v. Zendingskas Chr. Ger. Kerk Noordeloos

Thuis met de kinderen
Pinksteren is voor kinderen vaak wat moeilijker te begrijpen dan b.v. Kerst en Pasen. Misschien vindt u het ook wel moeilijk. Voor de Pinksterdagen wil “Evangeliestek” de ouders helpen om met kinderen na te denken over het geheim van nieuw leven en groei door de Heilige Geest.  Dit gebeurt in de vorm van een “Pinksterkweekset”. Hoe het allemaal werkt kunt u lezen op de website van Evangeliestek. Daar kunt u ook de benodigde materialen bestellen.

Ter bemoediging: Nog een paar dagen, en dan is het Pinksteren. Pinksteren is het feest waarop we gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort. En al kunnen we elkaar nog niet in de kerkdienst ontmoeten, we mogen gelukkig wel weten dat de Heere niet aan een plaats of tijd gebonden is. Laten we allemaal bidden om een krachtige doorwerking van Zijn Heilige Geest in de harten van ouderen en jongeren. Bidt u mee?

Gezegende Pinksterdagen toegewenst.


De kerkenraad.

 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.