CGK Noordeloos

Christelijke Gereformeerde Kerk Noordeloos

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes,
We zijn dankbaar dat we ondanks alle coronabeperkingen toch elke zondag drie kerkdiensten kunnen houden.  Laten we blijven bidden dat de besmettingen afnemen waardoor ook de druk op de ziekenhuizen verminderd mag worden en wij weer met meer gemeenteleden of zelfs de hele gemeente op zondag naar de kerk kunnen. We zien er allemaal naar uit. Bidt u mee? 

Aantal kerkgangers
We blijven vooralsnog tot DV eind mei doorgaan met drie kerkdiensten per zondag. Het aantal kerkgangers dat per dienst uitgenodigd wordt is opgeschaald naar 10 % van het aantal zitplaatsen. We volgen hierbij de "Routekaart voor de Kerken". In ons ruime kerkgebouw met een goed ventilatiesysteem is dit een mooi stapje in de goede richting.

Aanmelding kerkdiensten
De aanmelding voor de kerkdiensten blijft ongewijzigd. Als uw wijk aan de beurt is krijgt u op dinsdag per mail een uitnodiging om zondag naar de kerk te komen. Als u voorheen gewend was om op die uitnodiging positief te reageren, maar om persoonlijke redenen een keer niet kunt, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de scriba. U hoeft dus niet te wachten tot uw wijk weer opnieuw aan de beurt is maar in overleg met u kunnen we u dan voor een volgende zondag inplannen. Als er meer aanmeldingen binnenkomen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn, dan worden degenen die zich als laatste aangemeld hebben doorgeschoven naar de volgende zondag.

Hemelvaartsdag 13 mei 
Voor de kerkdienst op Hemelvaartsdag zijn de leden uit wijk 4 uitgenodigd die zondag j.l. niet naar de kerk geweest zijn + alle leden uit wijk 5.

Zondag 16 mei
Voor a.s. zondag 16 mei worden de leden uit wijk 6 , 7 ,1 en een klein deel van wijk2 uitgenodigd

Zingen tijdens de kerkdienst
Er wordt tijdens de kerkdiensten alleen gezongen door de twee ouderlingen, de predikant en de kerkgangers op de voorste rij. Verder mogen ook alle kinderen t/m 12 jaar meezingen.

Veiligheid rondom de kerkdiensten
Voor wat betreft onze veiligheid blijven de bestaande regels gehandhaafd. Voor de kerkdiensten betekent dit o.a. vooraf een gezondheidscheck, namen registreren, voldoende afstand houden, handen desinfecteren, mondkapjes dragen, enz.


de kerkenraad 


Meeluisteren én meekijken.

Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren én meekijken klik dan op de link die hieronder staat:

https://www.youtube.com/channel/UCX91mopYEz7OfAVyKANhX8A  

Meeluisteren.
Als u thuis gelijktijdig met de kerkdienst vanuit ons kerkgebouw wilt meeluisteren klik dan op onderstaande link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/85-ChrGerKerk-Noordeloos/events/live

Collecten.
De penningmeester van de kerk wil u allemaal hartelijk bedanken voor uw medewerking bij het regelmatig overmaken van de collecten. Mag hij ook in de komende weken weer op u rekenen?

Hemelvaartsdag
Uw bijdrage
aan de collecten

   
Zondag 16 mei
1e collecte tbv kerk en
2e collecte landelijke kerkverband
Extra collecte tbv
Christenen in de verdrukking

 

 

indien u dat wenst kunt u ook wekelijks via Whatsapp een betaalverzoek toegestuurd krijgen, om u hiervoor aan te melden kunt u een appje zenden naar J. vd Ham: 06 1009 2619


Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Dagelijks Woord


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.