Commissie van Beheer

De commissie van beheer draagt zorg voor het reguliere onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, het verenigingsgebouw en de kosterswoning. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het onderhoud van het parkeerterrein, de groenvoorziening en de elektronica (geluidsinstallaties, beamers, computers e.d.). Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning wordt jaarlijks aan de kerkenraad geadviseerd over het uitvoeren van de ouderhoudswerkzaamheden. Voor de praktische uitvoering van haar taken wordt de commissie bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers uit de gemeente die helpen bij het realiseren van de plannen.

De commissie bestaat uit:
- Reinald van Voorst          0183 70 13 16
- Piet van den Dool           0183 58 23 86
- Rudolf den Hartog          0183 58 25 34
- Govert Pellikaan             06 13 58 58 60
- Pieter Verschoor             0183 51 22 38