In de wekelijkse gebedsbijeenkomsten komen we samen om de levende God aan te roepen, nadat we eerst geluisterd hebben naar een gedeelte uit Zijn Woord.

We zoeken de Heere in het besef dat wij als gemeente volledig afhankelijk zijn van Gods almachtige kracht en genade voor alle werk dat in Zijn Koninkrijk gebeurt; in onze gemeente en daarbuiten. We roepen de Heere aan in de erkenning dat we zonder Christus niets kunnen doen, maar dat we op grond van Zijn werk verwachting mogen hebben.

“Heere, leer ons bidden……”  (Lukas 11:1)

De bidstonden wordt elke week op twee tijdstippen gehouden: zaterdagmorgen van 6.45 uur tot ca. 8.00 uur (in de grote zaal) en woensdagavond van 19.00 tot ca. 19.45 uur (in de kerkenraadskamer). Op woensdagavond bidden we speciaal voor de situatie in de Oekraïne.

Ook u bent er hartelijk welkom!

Voor vragen kunt u contact opnemen met fam. A. van den Dool, tel. nr. 0183 582160.