Het kerkorgel wordt om beurten bespeeld door onze organisten: Jeroen Bal, Pieter van der Ham en Aart van Tienhoven.

Het kerkorgel dateert uit 1979 en is in 2006 uitgebreid en overgeplaatst vanuit de oude naar de nieuwe kerk. Bij de overplaatsing is het orgel op een vakkundige wijze aangepast aan het nieuwe kerkgebouw. De warme dragende en romantische klank is een verrijking voor de gemeentezang.

speeltafel20nieuwfront20nieuw

Het oorspronkelijke orgel
Het orgel in onze kerk is oorspronkelijk gebouwd door de Dordtse orgelbouwer Van den Heuvel en in 1979 in gebruik genomen. Het orgel had 12 stemmen waaronder enkele transmissies. De prestant 8’ van het hoofdwerk kon d.m.v. een transmissie in het pedaal worden gebruikt. Het groot-octaaf van de holpijp 8’ van het nevenwerk werd d.m.v. transmissies gebruikt als groot-octaaf voor de roerfluit 8’ van het hoofdwerk en het klein-octaaf van de subbas 16’ van het pedaal. Feitelijk was er sprake van 10,5 zelfstandige stemmen. Voor de oude kerk met een zingende gemeente van circa 350 mensen was deze dispositie beslist niet overdreven.


Nadat er plannen waren ontstaan voor het bouwen van een nieuwe kerk met ruimte voor circa 440 zitplaatsen, werd er een orgelcommissie in het leven geroepen met als taak zich te beraden op de diverse mogelijkheden m.b.t het bestaande orgel. Duidelijk was voor de orgelcommissie dat het bestaande orgel niet voldoende draagkrachtig zou zijn voor de nieuwe kerkruimte die circa 2,5 maal zo groot is.

front20oudspeeltafel20oud

 

 

 

 

 

Orgeladviseur en orgelbouwer 
Nadat het nieuwe kerkgebouw in juli 2005 in gebruik was genomen, was de bestaande kerk nog niet afgebroken en stond het oorspronkelijke orgel nog in de oude kerk. Ondertussen was een aantal offertes opgevraagd door de orgelcommissie voor het overplaatsen van het bestaande orgel en een opgave voor een aantal extra stemmen. Tegelijkertijd werd de optie tot aankoop van een bestaand groter orgel bekeken.


Op basis van de offertes heeft de orgelcommissie een advies uitgebracht aan de kerkenraad. De kerkenraad besloot daarna een adviseur in de arm te nemen voor een second opinion ter beoordeling of uitbreiding noodzakelijk zou zijn en wat er dan aan stemmen bij zou moeten komen. Henk van Egmond, organist van de Hervormde Kerk te Ameide werd gevraagd als adviseur, die vervolgens een advies heeft uitgebracht aan de kerkenraad. Zijn conclusie was dat de bestaande dispositie behoorlijke beperkingen gaf aan de organisten en het orgel veel te klein zou zijn voor de nieuwe kerkruimte. Uitbreiding met zes stemmen zou noodzakelijk zijn om een compleet orgel te hebben dat geschikt is voor de nieuwe kerkruimte. Het advies van Henk van Egmond ging veel verder dan wat de orgelcommissie had voorgesteld en werd compleet overgenomen door de kerkenraad. De opdracht werd vervolgens gegund aan de Rotterdamse orgelbouwer Scheuerman.