Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)

Om de band tussen de kerken en de TUA in stand te houden en te verstevigen is er in elke gemeente een TUA-ambassadeur. Voor onze gemeente is dat: zr. Gerda Bok, tel.: 0183 636097.

Zij zal ons op de hoogte houden van het reilen en zeilen op de TUA, maar ze zal, indien nodig, ook fungeren als wederzijdse belangenbehartiger.

Verder kan onze TUA-ambassadeur ons ook informeren over de financiële situatie van de TUA en met name van de bibliotheek, omdat de inkomsten daarvan, na het opheffen van de vrouwenactie, flink is teruggelopen. Uw jaarlijkse bijdrage voor de TUA- bibliotheek is daarom nog steeds van harte welkom.

Het rekeningnummer is:
NL45 INGB 0000 925754 t.n.v. Bibliotheek Theologische Universiteit Apeldoorn.

Wilt u vaste donateur worden, dan kunt u bij het overmaken van uw gift aangeven dat dit automatisch maandelijks, per kwartaal of jaarlijks mag gebeuren.

Bedankt voor uw medewerking!

Onderstaand kunt u de laatste nieuwsbrief lezen: