Hulpdienst 'met hart en hand' is ingesteld met als doel elkaar - als leden van dezelfde gemeente van Christus - bij te staan of nabij te zijn. Enerzijds daadwerkelijk wanneer in acute probleemsituaties professionele hulp of hulp van familie en/of vrienden niet toereikend is. 

Het kan ook zijn dat er meer structurele zorg nodig is, zoals bij gehandicapten en langdurig zieken als aanvulling op bestaande hulp. Ook proberen we de aandacht voor elkaar te vergroten door het bezoeken van ouderen, alleenstaanden en langdurig zieken. De hulpdienst wordt gecoördineerd door de onderstaande contactpersonen, die bij de uitvoering worden bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers uit de gemeente.

Voor verdere informatie of hulpaanvragen kunt u terecht bij:
Miranda van der Ham

Corrie de Jong-de Bruin
Corrie de Jong-de Vries