U wordt verzocht de scriba in kennis te stellen bij:

- geboorte
- huwelijk
- overlijden
- vertrek uit de gemeente
- wijziging adres, telefoonnummer en e-mail
- mutaties in besturen van verenigingen en commissies
- fouten in het ledenregister.

In geval van verhuizing naar een andere gemeente dient u tijdig bij de scriba uw attestatie op te vragen.