Het is fijn om als vrouwen van de gemeente elkaar te ontmoeten en ons te buigen over Gods woord.
Dat kan tijdens de vrouwenbijbelstudiemorgens. Jong en oud zijn van harte welkom.

We komen zeven keer per seizoen bij elkaar op dinsdagochtend. Inloop met koffie vanaf 9 uur, om
kwart over 9 willen we beginnen met gebed.

We hopen in het nieuwe seizoen te beginnen met een aantal Bijbelstudies over de Psalmen. We lezen
het gedeelte dat bij de schets hoort en er is een inleiding. We bespreken de vragen die daarbij horen
in groepjes. Natuurlijk zingen we ook met elkaar. Om 11 uur sluiten we af.

Heeft u geen schets, neem dan even contact met ons op. Dat geldt ook voor als u vervoer nodig heeft.

De geplande (voorlopige) data voor het nieuwe seizoen zijn D.V.:

Dinsdag 26 september
Dinsdag 24 oktober
Dinsdag 21 november
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 13 februari
Dinsdag 26 maart
Dinsdag 23 april


We bidden om Gods zegen voor deze ochtenden,

Joke Blokland (0183-58 19 36)
Marijke van Hoorne (0183-62 39 21)
Corrie de Jong-de Vries (0183-58 25 13)
Alice van Lingen (06-34 87 63 65)
Wilma Trouwborst (0183-62 49 24)