Als kerkenraad en gemeente zijn we altijd weer dankbaar als gemeenteleden een zegen willen vragen over hun huwelijk. We willen aanstaande bruidsparen vragen om rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten:

1 - Plan vroegtijdig de datum en informeer bij de predikant of hij op de voorgestelde datum
      beschikbaar is. Als dat niet zo is wordt in overleg met de predikant naar een andere
      datum gezocht.

2 - Vraag daarna aan de koster of het kerkgebouw op de voorgestelde datum beschikbaar is.
      In principe zal een huwelijksbevestiging altijd in het eigen kerkgebouw plaatsvinden.

3 - Enkele weken vóór de huwelijksdag wordt het a.s. bruidspaar door de predikant
      uitgenodigd voor
een huwelijksgesprek. In dit gesprek zal het huwelijksformulier
      besproken worden. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het verloop van de kerkdienst
      en kunnen alle overige vragen van het a.s. bruidspaar besproken worden.