In het winterseizoen komen iedere week ongeveer twaalf gehandicapte catechisanten van allerlei leeftijden samen in het Hervormd Centrum te Groot-Ammers.
Van 19.00 tot 20.00 uur volgen zij daar de zogenaamde gehandicaptencatechisatie.
Deze catechisatie bestaat inmiddels al 25 jaar en is opgezet door de Hervormde gemeente van Groot-Ammers en de Christelijke Gereformeerde kerk van Noordeloos. Enkele kerkenraadsleden van deze gemeenten vormen ook het bestuur.

We beginnen de avond met het zingen van een psalmversje en gebed. Dit wordt steevast begeleid op een mondharmonica en/of een keyboard door een van de catechisanten! Er wordt uit volle borst meegezongen! Daarna worden bij iedere catechisant afzonderlijk twee psalmregels overhoord. Dat gebeurt door een van de meewerkende juffrouws. Iedere week zijn er twee juffrouws aanwezig. Als we de geleerde psalm gezongen hebben, krijgen de catechisanten een aantal vragen over de vorige les en worden vragen gesteld over de bijbelvertelling van de week ervoor. Trotse blikken en opgestoken duimen als de antwoorden goed zijn. Daarna wordt een stukje van de catechismus –al dan niet met hulp- voorgelezen door een van de catechisanten. Vervolgens wordt een geschiedenis uit de Bijbel (die te maken heeft met de cechismusvraag) op heel eenvoudige wijze verteld door de catechiseermeester. Tijdens de vertelling reageren de catechisanten en geven ze antwoorden op gestelde vragen. De betrokkenheid is enorm. Er hoeft hier geen orde gehouden te worden!

Om kwart voor acht is het tijd voor koffie en/of frisdrank. We praten nog even met elkaar door over de vertelling en/of over de belevenissen van de afgelopen week. Om acht uur wordt de avond afgesloten met gebed nadat we met elkaar een psalm hebben gezongen.

De mensen die deze catechisatie bezoeken zijn in veel opzichten een voorbeeld voor de niet-gehandicapte mensen. Ze zijn zo puur en zo eenvoudig. De opsmuk is eraf en maskers zijn er niet. De catechisanten laten zich recht in de ziel kijken en geven meer dan eens blijk van hun vertrouwen in en liefde tot God. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan!
Het zou ieder gemeentelid verrijken om op donderdagavond eens een bezoekje te brengen aan deze catechisatiegroep. U bent er hartelijk welkom!

Alex de Bruijn (catechiseermeester)
Alien Benschop (meewerkend juffrouw)
Adrie Hakkesteegt (meewerkend juffrouw)
Arinda van Tienhoven (meewerkend juffrouw)