Wij zien uit naar nieuwe leden! Ben je geïnteresseerd in ons koor en ouder dan 16 jaar? Bezoek dan geheel vrijblijvend één van onze repetitieavonden. 

De contributie bedraagt € 130,00 per jaar. De contributie kan jaarlijks (of in twee termijnen) betaald worden. In principe verlenen wij geen restitutie van betaalde contributies. Ben je student? Dan geldt voor jou een korting van € 20,00 per jaar (of € 10,00 per half jaar)!
 
De contritbutie kan betaald worden via: NL69 RABO 0132 9567 13 t.n.v. Con Amore Noordeloos.

Een zangseizoen duurt gemiddeld 9 maanden, waarbij we ongeveer 33 keer repeteren en zo'n 5 tot 7 uitvoeringen hebben.