CGK Noordeloos

Kinderkoor 'De Jonge Lofstem' heeft op dit moment te weinig kinderen om goed te functioneren. Daarom staat dit koor voor de duur van ongeveer een jaar in de zgn. slaapstand. Daarna zal bezien worden of er een herstart mogelijk is. 

De begeleidsters:
Anne Otten en Petra Pellikaan


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.