CGK Noordeloos

Sinds ds. R. Kok met emeritaat is gegaan, vroeg het beroepingswerk onze bijzondere aandacht. De kerkenraad riep meerdere keren de gemeente op tot gebed om wijsheid en leiding van Gods geest met het oog op een te beroepen predikant.

We beseften onze
 diepe afhankelijkheid van de Koning van de kerk. Met de Dordtse Leerregels belijden we namelijk dat 'God, op goedertieren wijze, verkondigers van de zeer blijde boodschap zendt, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil'.

Op 19 januari 2015 werd een beroep uitgebracht 
op ds. H. Polinder uit Urk – Maranatha. Helaas had ds. Polinder, na een periode van bezinning en gebed, geen vrijmoedigheid om het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

Op 19 mei 2015 is er een beroep uitgebracht op ds. L.A. den Butter (Culemborg).  Helaas moest ook hij op 12 juni de gemeente meedelen dat hij geen vrijmoedigheid had om het beroep naar onze gemeente aan te nemen.

Op 4 november 2015 werd een beroep uitgebracht op ds. W.A. Capellen (Drogeham). We waren dan ook bijzonder dankbaar en verwonderd dat enkele weken daarna aan de gemeente meegedeeld kon worden dat ds. Capellen het beroep had aangenomen.
Op 13 mei 2016 is hij als predikant aan onze gemeente verbonden. We bidden om Gods zegen over het werk dat hij onder ons mag doen. Bidt u mee?


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.