CGK Noordeloos

Tijdens de kerkdiensten wordt er meestal drie keer gecollecteerd. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen (zie hieronder) en de laatste collecte is afwisselend voor het gebouwenfonds of bijzondere hulp voor onze naasten in nood.

De Generale Synode van onze kerken heeft de minimum bijdrage voor de kerkelijke kassen voor de periode 2016 - 2019 vastgesteld op € 69,80 per lid/dooplid. Deze bijdrage is als volgt opgebouwd:

Theologische Universiteit: €   7,95
Studiefonds €   1,70
Emeritikas: € 30,45
Varenden: €   1,35
Kerkjeugd en onderwijs: €   4.00
Pastoraat in de gezondheidszorg: €   1,45
Onderlinge bijstand en advies: €   2.75
Evangelisatie: €   4,00
Kerk en Israel: €   1,40
Buitenlandse zending: € 11,20
Diaconaat: €   3,55
Totaal: 69,80

 Meer informatie over de landelijke uitgaven van de CGK kunt u hieronder vinden:

Giften en bijdragen:

Bankrek. kerk + collectemunten: NL86 RABO 0346 3243 00
t.n.v. Chr. Ger.Kerk Noordeloos

Bankrek. diaconie: NL11 RABO 3463 1026 84
t.n.v. Diaconie Chr. Ger. Kerk Noordeloos

Bankrek. gebouwenfonds: NL19 RABO 3217 2155 91
t.n.v. Gebouwenfonds Chr. Ger. Kerk Noordeloos

Bankrek. zending: NL16 RABO 1479 2489 91
t.n.v. Zending Chr. Ger. Kerk Noordeloos

Bankrek. actiecommissie: NL05 RABO 1479 2647 09
tnv. Actiecommissie Chr. Ger. Kerk Noordeloos

 

Collectemunten:
Bij de collecten tijdens de kerkdiensten kunt u gebruik maken van plastic collectemunten. Het gebruik hiervan heeft de volgende voordelen:
1 - De ontvangen collecten hoeven bij gebruik van collectemunten niet meer via de bank te lopen.
2 - Het is niet nodig om voor de collecten geld in huis te hebben.
3 - Ook in de kluis van de kerk is minder geld aanwezig.
4 - Het geld van de gekochte collectemunten is aftrekbaar van de belasting. We kunnen onze naasten in nood meer financiële hulp geven.

Kosten van de collectemunten:
Gele munten van € 0,75 per stuk zijn verpakt per 100 stuks, (totale kosten € 75,-per zakje).
Groene munten van € 1,50 per stuk zijn verpakt per 50 stuks, (totale kosten € 75,- per zakje).
Rode munten van € 3,00 per stuk zijn verpakt per 25 stuks, (totale kosten € 75,- per zakje).

Waar en wanneer de collectemunten ophalen:
De collectemunten kunnen op twee plaatseen opgehaald worden: 

1 - Bij diaken A.P.de Jong, Laantje 6-1, Noordeloos,  op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur.
      In uitzonderingsgevallen is het mogelijk – na telefonische afspraak (om niet voor een gesloten deur te
      staan) – om op een ander moment munten op te halen. 
2 - Bij fam. D. Bok, Lingsedijk 11, Gorinchem, op dinsdagavond van 18.30 - 19.30 uur.
      Dit uitgiftepunt is voorlopig als proef en uitsluitend voor gemeenteleden uit Gorinchem.
      Eind 2018 zullen we dit evalueren.

U wordt verzocht om vooraf te betalen op de bankrekening van de kerk, zodat dit niet vergeten wordt (!) en met duidelijke vermelding ‘collectemunten’.

Financiële adoptie
Met elkaar steunen we via Woord en Daad zes kinderen. Deze adoptiekosten worden betaald door de diaconie. De kinderen vinden het fijn om een kaart of een briefje te krijgen. Als u iets wilt sturen, vermeld dan altijd de naam en het registratienummer van het kind. De kaart of het briefje kunt u zenden naar de contactadressen zoals deze in Het Kerkvenster vermeld staan.

W. Isidore Yameogo.
Burkina Faso, geb. 02 april 2001, reg.nr.: 76.101.1016

Ulises Josué Aguilar Oliva
Guatamala, geb.: 12 december 2002, reg.nr.: 62.171.078

Diana Yulisa Chavaz Aguilar
Guatamala, geb.: 12 november 1999, reg.nr.: 62.115.438

Asucely Paula Chaj Lopez
Guatamala, geb.: 10 augustus 1997, reg.nr.: 62.108.560

Juan Camila Vargas Romero
Columbia, geb.: 8 mei 2004, reg.nr.: 3210.7194

Diberi Chelluri
India, geb.: 10 november 1999, reg.nr.: 11.502.790


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.