CGK Noordeloos

De zendingscommissie draagt zorg voor de jaarlijkse financiële afdracht van onze gemeente aan de zending. Dit gebeurt door o.a. maandelijks met het zendingsbusje bij de gemeenteleden langs te gaan. Dit doen diverse kinderen uit onze gemeente. Ieder lid van de gemeente krijgt een aantal keer per jaar het zendingsblad 'Doorgeven'. Hierin staat het zendingsnieuws uit onze zendingsgebieden.

De commissie heeft daarnaast de taak om het werk van de zending onder de aandacht te brengen en te houden van de gemeenteleden. Jaarlijks komt er een spreker. We proberen hier vaak een zendeling voor te vragen, die met verlof is in Nederland. Hij of zij vertelt over het werk dat gedaan wordt en de noodzaak van het brengen van het evangelie, zodat Gods Koninkrijk mag uitbreiden over de hele wereld.

De zendingscommissie bestaat uit:
W. van der Ham, voorzitter
M.B. Boogert-Donker, secretaresse
C. den Hartog-Vonk, penningmeester
T.A. Kool-Bogaard, bestuurslid
C. Hooikaas, bestuurslid


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.