CGK Noordeloos

Dit jaar willen we met elkaar weer een gemeentemarkt organiseren en wel op D.V. zaterdag 25 mei.
Waarom organiseren we een markt? Als we om ons heen kijken is er heel veel nood in de wereld, door armoede, oorlog, door natuurgeweld en vervolging. Lichamelijke nood, maar bovenal ook de leegte in die nood, omdat men de Heere Jezus niet kent als Borg en Zaligmaker, als Verlosser van de zonde.
We willen en kunnen als gemeente iets bijdragen om een klein lichtje te zijn in de duisternis van zovelen.
Door het organiseren van een markt kan dat financieel, door de doelen onder de aandacht te brengen vragen we ook uw gebed om Gods zegen voor deze doelen en de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Daarbij is het ook goed voor de onderlinge band om ons hier met elkaar voor in te zetten.

We hebben gekozen voor 4 doelen:
• Lieke en Magno, u allen wel bekend, zij werken in de krottenwijken van Rio de Janeiro.
• Sulawesi, door natuurgeweld is er veel verwoest op dit stukje Indonesië. Van ouds is dit een zendingsgebied vanuit de Christelijk Gereformeerde kerken. Het kerkelijk bureau heeft daar nog steeds contacten, zodat er zicht is op waar de hulp naar toe gaat.
• Een project van de MAF in Mongolië , Reaching the Light, waar ze d.m.v. hun vliegdiensten kinderen met oogziekten kunnen bereiken
• Het LCJ project van dit jaar, Getuigen gevraagd

In de volgende Kerkvensters willen we u meer vertellen over de doelen en welke hulp we bij de markt kunnen gebruiken.
Heeft u een goed idee of een tip, altijd welkom,we horen het graag van u!

De marktcommissie bestaat uit de volgende leden:

Cor van Dijk - 0183-750260
Lettie vd Dool - 0183-510443
Theo Dorst - 0184-750610
Jacco Hoepel - 0183-627577
Janneke de Jong - 0183-581209
Johan Korevaar - 0183-564298
Pieter Verschoor - 0183-512238
André Vonk - 0183-582022
Bertine Uittenbogaard - 0183-581212

In het Fotoalbum (alleen toegankelijk met een account) kunt u nog even nagenieten van de markt!


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.