CGK Noordeloos

Als Evangelisatie Commissie (EC) zien we het als een eerste roeping voor onze gemeente om bestaand evangelisatiewerk dat door gebrek aan vrijwilligers in problemen dreigt te komen, waar mogelijk te steunen.

Zo participeren momenteel zo’n 8 gemeenteleden in het missionair-maatschappelijk werk van de Christelijke Gereformeerde Matthéüskerk in Breda, waar br. J. Slagboom als missionair/maatschappelijk werker actief is.

Verder organiseert de EC elk jaar een toerusting- en/of bezinningsavond voor de gemeente rondom evangelisatie. Jaarlijks draagt de commissie er zorg voor dat de kerk wordt opengesteld tijdens de jaarmarkt die in Noordeloos wordt gehouden (1e zaterdag van augustus) met koffie, gesprekken, evangelisatiefolders en -lectuur.

Tenslotte is zij met de Jeugdvereniging betrokken bij verspreidingsacties van evangelist Pols in Uden/Veghel en ‘s-Hertogenbosch en van evangelist Van Luttikhuizen in Gent.

De commissie bestaat uit de volgende leden:
Aart van den Dool
Ton de Jong (voorzitter)
Liesbeth de Jong
Hans van 't Hof

 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.