CGK Noordeloos

De commissie van beheer draagt zorg voor het reguliere onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, het verenigingsgebouw en de kosterswoning. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het onderhoud van het parkeerterrein, de groenvoorziening en de elektronica (geluidsinstallaties, beamers, computers e.d.). Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning wordt jaarlijks aan de kerkenraad geadviseerd over het uitvoeren van de ouderhoudswerkzaamheden. Voor de praktische uitvoering van haar taken wordt de commissie bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers uit de gemeente, die helpen bij het realiseren van de plannen.

De commissie bestaat uit:
- Piet van den Dool
- Rudolf den Hartog
- Govert Pellikaan
- Pieter Verschoor
- Philip van de Voorde


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2021. All Rights Reserved.