CGK Noordeloos

   

       

        Dinsdag 13 november: géén catechisatie i.v.m. condoleren

 

      Dinsdag 20 november

 Groep 1

 

Waar is het Koninkrijk van God?

Overal op de wereld waar mensen in Jezus geloven als hun Redder

Wat vraagt God van Zijn onderdanen?

  • Dat ze Hem erkennen als Koning

  • Dat ze Zijn wetten gehoorzamen

Wat doet de Heere als Koning voor Zijn onderdanen?

Hij beschermt, zorgt, bevrijd en maakt hen gelukkig.

 

Andere groepen

Vraag: Wat is Gods Naam?

Antwoord: Gods Naam heeft niet alleen een betekenis, maar zegt wie Hij is.

 

Vraag: Wat vraagt God negatief van ons in 3e gebod?

Antwoord: Zijn Naam niet ijdel, zinloos gebruiken. Voorbeelden: vloeken, valse eed zweren, onnadenkend gebruiken.

 

 Bezemgroep (vrijdag 23 november)

Vraag: Wat is het verschil tussen het 1e en het 2e gebod?

Antwoord: het 1e gebod zegt wie ik alleen mag dienen en het 2e gebod zegt hoe God gediend wil worden.

 

Vraag: Hoe wil de Heere gediend worden?

Antwoord: volgens de Bijbel, Zijn Woord. We mogen God niet op ons eigen manier dienen door bijvoorbeeld een afbeelding/beeld van Hem te maken of een verkeerd denkbeeld over Hem te hebben!

 

Vraag: Wat valt op bij het tweede gebod?

Antwoord: de bestraffing bij overtreding ervan (tot in het 3e/4e geslacht) en de belofte bij het houden ervan (tot aan duizenden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2018. All Rights Reserved.