CGK Noordeloos

De vrouwenvereniging vergadert op maandagavond om de twee weken van 19.30 - 21.15 uur.

Alle vrouwen van jong tot oud van harte welkom!

Doel van de vereniging is het bestuderen van Gods Woord, en eventueel het bijeenbrengen van geld om christelijke instellingen te steunen.
We lezen een bijbelgedeelte, een meditatie en na de pauze bespreken we de ene keer een bijbelstudieschets, de andere keer luisteren we naar  een mooi voorleesstuk met christelijke strekking. Bij het laatste is er, voor wie dat wil, de mogelijkheid om een meegebracht brei- of naaiwerk ter hand te nemen. Nuttig, leerzaam en onderling contact!

Zo mogelijk bezoeken we twee keer per jaar de Kringmorgen of -avond van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen, kring Utrecht-West.

Bestu
ur:
Presidente: mevr. C.K. Bikker-de Jong
Algemeen adjuncte: mevr. A. van 't Hof-van Wingerden
Penningmeesteresse: mevr. E.M. van der Ham-van Ooijen
Secretaresse: mevr. E. den Hartog-van Hoorne


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.