CGK Noordeloos

Komt u, kom jij ook naar de Bijbelkring?

Graag willen we je uitnodigen om samen met ons de Bijbel te openen en samen te zoeken naar wat God ons door Zijn Woord te zeggen heeft. Als Bijbelkring komen wij 1x per 3 weken op donderdagavond bij elkaar om samen een gedeelte van de Bijbel te onderzoeken.
Als de corona maatregelen het toelaten kunnen we weer bijeenkomen in de grote zaal, anders zullen we elkaar “online” ontmoeten.
We beginnen 's avonds om 19.45 met koffie en thee en sluiten de avond af om 22.00 uur.

Dit seizoen gaan we weer verder met het Bijbelstudie boekje “Oog om Oog” van Dr. A.A. Teeuw. Onder het thema “Wat het Nieuwe Testament anders leert dan het Oude Testament” hopen we de komende tijd een aantal actuele onderwerpen met elkaar te behandelen. De auteur laat zien dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt en dat er wel degelijk eenduidige lijnen zijn aan te wijzen.

Het beloven weer mooie en leerzame avonden te worden. We willen daarom iedereen van harte uitnodigen om de Bijbelstudieavonden bij te wonen.

Van harte welkom op de Bijbelkring!

Dit seizoen (2021-2022) komen we de volgende avonden bij elkaar:

2021: 23 september (startavond), 14 oktober, 25 november, 16 december

2022: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 7 april en (waarschijnlijk) 12 mei de afsluiting

 

De stuurgroep, 

Gerda en Jan


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.