CGK Noordeloos

Ook in het winterseizoen 2019 -2020 zijn er weer zes bezinningsavonden gepland.
Het thema in dit seizoen is:

                            “De Ik-ben uitspraken van de Heere Jezus

Het programma, waarin verschillende deelthema's aan de orde komen, ziet er als volgt uit: 

19 sept. 2019     "Ik ben het Licht der wereld"               door : ??
                          

17 okt. 2019      "Ik ben het Brood des levens"              door: ??
                         

21 nov.2019      "Ik ben de deur"                                   door:  ??

                           
16 jan. 2020      "Ik ben de Weg"                                   door: ??
                           

20 febr. 2020     "Ik ben de ware Wijkstok"                   door: ??
 
                          
19 mrt. 2020     "Ik ben de Alfa en de Omega"               door: ??
 
                     

Deze bezinningsavonden zijn niet alleen bedoeld voor eigen gemeenteleden, maar ook belangstellenden van buiten de gemeente zijn hartelijk welkom. Sprekers richten zich ook op de jongeren.

Alle avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in het kerkgebouw van de Chr. Ger. Kerk van Noordeloos (Noordzijde 1a).

Iedereen is hartelijk welkom !

Contactpersonen:
A.P. de Jong, W. Struik, en P. van der Ham 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.