CGK Noordeloos

Dit voorjaar worden er weer een drie bezinningsavonden gehouden. Deze gaan over het belangrijke thema: “De orde van het Heil”.

Gezien de huidige corona maatregelen en de grootte van ons kerkgebouw kunnen de avonden weer op de normale manier bezocht worden. 

Het programma ziet er als volgt uit:

Thema:  “De orde van het Heil”

27 januari  dr. M.J. Kater:  Inleiding en roeping
24 februari ds. R. van Kooten: Wedergeboorte
31 maart    ds. W. Harinck: Geloof en bekering

De avonden beginnen om 19.45 uur en kunnen ook thuis worden gevolgd. De uitzending gaat via YouTube, daarvoor kunt u inloggen op dezelfde manier als u dat op zondag doet.
Mogen we weer op u rekenen?

Op 31 maart is de collecte voor Stichting Ismaël. Via onderstaande link kunt u uw gift overmaken:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fPH1brXeSeegBliic2KJmg 

Commissie bezinningsavonden:

H. Akkerman, P. van den Dool en C. de Jong.

 

 

 

  


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2022. All Rights Reserved.