CGK Noordeloos

Ook in het winterseizoen 2018 -2019 zijn er weer zes bezinningsavonden gepland.
Het thema in dit seizoen is:

                            “Lessen uit de Petrus-brieven”

Het programma, waarin verschillende deelthema's aan de orde komen, ziet er als volgt uit: 

20 sept. 2018     "Roeping en Verkiezing"                        door ds. J.M.J. Kieviet
                          

11 okt. 2018      "Geestelijke groei en heilig leven"         door: ds. W.A. Capellen
                         

22 nov.2018      "Vreemdelingschap en lijden"                door: ds. J. Belder

                           
10 jan. 2019      "Waken tegen dwaalleer"                       door: ds. D.J. Diepenbroek
                           

14 feb. 2019      "Christen in de maatschappij"               door: ds. W.A. Zondag
 
                          
21 mrt. 2019     "Toekomstverwachting"                         door: ds. J. Westerink
                          

Deze bezinningsavonden zijn niet alleen bedoeld voor eigen gemeenteleden, maar ook belangstellenden van buiten de gemeente zijn hartelijk welkom. Sprekers richten zich ook op de jongeren.

Alle avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in het kerkgebouw van de Chr. Ger. Kerk van Noordeloos (Noordzijde 1a).

Iedereen is hartelijk welkom !

Contactpersonen:
A.P. de Jong, W. Struik, en P. van der Ham 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2019. All Rights Reserved.