CGK Noordeloos

Ook in het winterseizoen 2019 -2020 zijn er weer zes bezinningsavonden gepland.
Het thema in dit seizoen is:

                            “De Ik-ben uitspraken van de Heere Jezus

Het programma, waarin verschillende deelthema's aan de orde komen, ziet er als volgt uit: 

19 sept. 2019     "Ik ben het Licht der wereld"               door : ds. J. van Walsem
                          

17 okt. 2019      "Ik ben het Brood des levens"              door: ds. J.C. de Groot                         

21 nov.2019      "Ik ben de deur"                                   door:  ds. W.A. Zondag

                           
16 jan. 2020      "Ik ben de Weg"                                   door: ds. G.J. Hiensch
                           

20 febr. 2020     "Ik ben de ware Wijkstok"                   door: ds. R. Kok
 
                          
19 mrt. 2020     "Ik ben de Alfa en de Omega"               door: ds. H. Brons
  
                     

Deze bezinningsavonden zijn niet alleen bedoeld voor eigen gemeenteleden, maar ook belangstellenden van buiten de gemeente zijn hartelijk welkom.

Aan de sprekers is doorgegeven dat het geen preek moet worden, maar gevraagd is om na te gaan wat de Bijbel ook op andere plaatsen zegt over het beeld dat de Heere Jezus van Zichzelf gebruikt. En verder om lijnen te trekken naar het praktische leven als christen en het onderwerp ook toe te spitsen naar jongeren.Sprekers richten zich ook op de jongeren.

Alle avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden ons het kerkgebouw.

Iedereen is hartelijk welkom !

Contactpersonen:
A.P. de Jong, W. Struik, en P. van der Ham 


Home | Disclaimer | Contact

Copyright © 2012 - 2020. All Rights Reserved.